GRÅBORG – EN VÄLBEVARAD FORNBORG PÅ ÖLAND

Det finns tre fornborgar på Öland som är värda ett besök för den kulturellt och historiskt intresserade. Eketorp för att den rekonstruerats till sin ursprungliga utformning av murar, bostäder och kvarter inne i borgen. Sandby borg för den massakern av borgens innevånare cirka år 480 e. Kr som nu avslöjats vid arkeologiska utgrävningar. Båda dessa borgars historia finns utförligt beskrivna och analyserade på min blogg. Länkarna till texterna:

Nu skall vi granska den tredje av de viktiga besöksmålen nämligen Gråborg som ligger i Algutsrums socken 14 km österut från Färjestaden.

En mycket intressant fornborg att besöka på Öland är Gråborg. Det finns två skäl att besöka just Gråborg. Det ena skälet har att göra med borgens storlek som är unik jämfört med Ölands övriga 15 bevarade fornborgar. Det andra skälet är att Gråborg är den mest välbevarade – utan att vara rekonstruerad  som Eketorp – av alla fornborgar. Muren är fortfarande i vissa delar 4 meter hög. Porten till borgen är fortfarande intakt. Det sammanhänger sannolikt med att borgen som är från 500-talet återuppbyggdes och användes på 1100 – 1200-talen.

Bilden är hämtad från Google Maps.

Borgen består av en rund ringmur som är 4 meter hög. På utsidan ligger stenarna delvis i murbruk, vilket gör att muren över tiden har bevarats relativt intakt. Gråborg har tre öppningar i muren varav en har varit försedd med en tornöverbyggnad som byggdes under medeltiden. Inne i borgen har man inte funnit några rester av hus eller andra byggnader. Storleken på borgen han antas vida att den varit en central punkt i äldre tider möjligen som handelsplats. I äldre tider kallades borgen för ”Backaborg” eller ”Borg”.

En bevarad del av muren som fortfarande är 4 meter hög.

Den bevarade huvudporten till borgen. En mäktig känsla att gå in här och veta att människor passerat denna port mer än 1500 år sedan och återigen aktivt under 1100-1200-talet. Det gamla talande uttrycket ”historiens vingslag” kändes kraftfullt vid vårt besök, stående inne under portalen med märken i väggarna efter fästena för den tunga port som en gång stått här.

På borgens område har man gjort rikliga arkeologiska lösfynd vilka nu förvaras på Länsmuseet i Kalmar. De äldsta delarna av fornborgen är sannolikt från 500-talet. Sin nuvarande storlek fick borgen under 1100-talet, efter att ha byggts ut i etapper. Det inre av borgen är numera gräsbevuxen, borgens form är elliptisk och med en storlek av ungefär 210 gånger 160 meter.

Enligt en äldre uppfattning  förknippas Gråborg med motkungen Burislev Sverkersson som med en halvsyster Sofia av Minsk växte upp här. 

S:t Knuts kapell

I anslutning till borgen Gråborg ligger ruinerna av Sankt Knuts kapell. Kapellet är byggt under 1100-talet och var aktivt fram till 1500-talet då det övergavs och dess enda klocka konfiskerades till Gustav Wasa 1560 som en följd av Västerås recess. Det som återstår av kapellet idag är västra gaveln och triumfbågen som syns på bilderna. Av inventarier finns en stavkorshäll i Algutsrums kyrka och ett altarskåp som är ett av Ölands största. Kapellbyggnaden har varit omgiven av en mindre kyrkogård eftersom både skelett och gravstenar har hittats i anslutning till kapellet..

Namnet S:t Knuts kapell är ägnat / helgat till den danske helgonkonungen Knut som dödades i ett uppror i Odense år 1086. Namnet innebär med stor sannolikhet att platsen har haft kontakter och handel med eller fasta besökare/bosättare från Danmark och de danska Knutsgillena.

Bild o text Lennart Waara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: