SVENSK MIGRATIONSPOLITIK – ETT FN-FÖRSLAG SOM MÅSTE STOPPAS!

Det är oerhört viktigt att alla tar del av förslagen och sprider innehållet så brett som möjligt. SVERIGES ANSLUTNING TILL RAMVERKET MÅSTE STOPPAS!

Hela originaltexten (GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION. FINAL DRAFT 11 July 2018): https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf

Läs, begrunda och relatera till de fakta om den svenska migrationens omfattningen, publicerat i tidigare länk.

Ingenstans i svenska media eller i den politiska debatten har ramverket presenterats och /eller diskuterats. På denna viktiga punkt tiger media och politiker! Ramverket kan förutses ha kraftigt negativ inverkan på Sveriges sociala, politiska och ekonomiska framtid!

Den 10 december 2018 kommer FN att anta ”Global compact for safe, orderly and regular migration”. Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter. Samtidigt beläggs medier med munkavle – ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas.

Regeringskansliet bekräftar att Sverige ska skriva under ramverket. ”Frågan om införlivande (i nationell lagstiftning – anm.) kommer att aktualiseras när ramverket är antaget”, kommenterar Justitiedepartementets kansliråd.

Det föreslagna ramverket är okänt hos allmänheten i Sverige – det saknas rapporter i media om förslaget eller om Sveriges ståndpunkt i frågan. Om man läser originaltexten så blir slutsatsen att förslagen avviker kraftigt från den ”restriktiva” migrationspolitik som aviserats av de politiska partierna i valrörlsen.

Ramverket innehåller flera delmål/objectives. Delmål 5 förpliktigar länderna att skapa och underlätta tillgängliga och flexibla migrationsvägar. Av texten framgår att betydligt mer generösa regler än dagens förväntas att införas i länder som skriver under ramverket. Bland annat ska humanitära visum och omflyttningsprogram skapas för migranter som lämnar sina länder på grund av klimatförändringar eller naturkatastrofer.

Familjeåterförening för migranter ska också förenklas och underlättas jämfört med dagens regler. Statslösa migranter ska lättare kunna legaliseras (Objective 4 – 20 e). Det ska även skapas informationssystem på migranternas språk som informerar om migrationsvägar, förmåner och rättigheter. Häktning av migranter inför utvisning ifrågasätts generellt. Samtidigt ska de få rätt till rättshjälp gratis eller till en låg kostnad (Objective 13 – 29 d).

Utöver detta förväntas migranterna att få flera andra förmåner: arbetsförmedlingsagenturer ska förbjudas att kräva förmedlingsavgifter och provisioner av migranter (Objective 6 -22 c); vårdpersonal ska särskilt utbildas för att handskas med migranter så att vårdtjänster ska kunna erbjudas med hänsyn till deras kultur (Objective 15 – 31 e); brott mot migranter ska särskilt bestraffas (Objective 17 – 33 a); särskilda program för att underlätta investeringar från migranter och diasporor ska etableras med administrativ och rättslig support till att starta eget (Objective 19 – 35 e).

Bankavgifter för pengaöverföringar från migranter till deras hemländer bör sänkas till maximalt 3%. Avgifter över 5% ska förbjudas helt. Dessutom ska staten bedriva en jämförelsebaserad webbplats som ger information om priserna för utlandsöverföringar (Objective 20 – 36 a, f).

För att medierna inte ska kunna rapportera om negativa effekter av migrationen föreslås att de ska övervakas och utvärderas av staten. Staten ska även ”investera” i etisk standard för nyhetsrapportering och annonsering. De medier som inte lyder direktivet ska straffas genom att deras ekonomiska försörjning stryps. (Objective 17 – 33 c).

Avslutningen av texten redogör för hur ramverket skall implementeras och kontrolleras nationellt.

Ungern och USA har signalerat att de inte kommer att skriva under ramverket. Ungerns utrikesminister uttalade följande:
”Det här dokumentet är helt emot Ungerns säkerhetsintressen. Detta ramverk utgör ett hot mot världen i den mening att det kommer att inspirera miljontals migranter”.

Rebecca Svad, kansliråd i Enheten för migrations- och asylpolitik på Justitiedepartementet, meddelar att regeringen avser att skriva under ramverket i december:
”Sverige har uttryckt stöd för ramverket under förhandlingsprocessen, välkomnar den balanserade sluttexten och har för avsikt att ge stöd till dokumentet vid en högnivåkonferens i december. Frågan om införlivande av denna icke-bindande generalförsamlingsresolution aktualiseras först när ramverket är antaget.”

HUR SER DE OLIKA REGERINGSBILDANDE PARTIERNA PÅ DETTA RAMVERK?

VILKA KRAFTER I POLITIKEN STYR DETTA?

VAD HÄNDER MED SVERIGE MED EN ÖPPNA GRÄNSERS POLITIK? SVERIGE HAR REDAN PER CAPITA TAGIT EMOT FLER MIGRANTER ÄN NÅGOT ANNAT LAND!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: