VAD BÖR GÖRAS FÖR ATT FÅ SVERIGE PÅ RÄTT KÖL?

Denna text är riktad mot makteliterna i regering och riksdag. Svenska folket behöver återta kontrollen över rikspolitikerna. Ett partival vart fjärde år räcker inte! Nuvarande förhållanden med flera fall av oansvariga beslut av riksdag och regering måste upphöra! Sverige är för närvarande på väg i fel riktning (en uppfattning som delas av 73 procent av svenskarna *). En självsvåldig och manipulerande politisk elit har fjärmat sig från uppdragsgivaren, de svenska medborgarna! Demokratin måste därför utvecklas, fördjupas och breddas och den elitistiska partimakten brytas! Därav nedanstående svar på frågan: Vad bör göras?

Förslagen nedan skulle om de implementerades medföra en grundläggande förändring och förbättring av demokratin och svenska folkets inflytande på rikspolitiken.

Inrätta en Författningsdomstol (med oavsättliga livstidsutsedda domare) med uppgift att bevaka att Konstitutionen /Grundlagarna efterlevs och följs. Det är en viktig uppgift framförallt vid politiskt beslutsfattande och viktigare principiell myndighetsutövning. Som modell kan Högsta Domstolen i USA fungera. Den bevakar att Konstitutionen följs och efterlevs. Det har t ex medfört att yttrande- och tryckfriheten i USA är betydligt större, bredare och tryggare än i Sverige.

Inför ett riksrättsförfarande. med en domstol (Högsta Domstolen eller en Författningsdomstol) som kan ställa höga tjänstemän och politiker till svars för brott mot viktiga lagar om hur landets skall styras och administreras. Grundlagens olika delar är naturligtvis särskilt viktiga i sammanhanget. Domstolen skulle t.ex. kunna granska ansvariga bakom migrationspolitiken. En politik som i grunden och för framtiden förändrat Sverige och svenska folkets villkor och som implementerades utan att på något sätt efterhöra svenska folkets mening.

Regeringens bristande konsekvensanalyser och kostnadskalkyler vid politiska beslut (ex. den s.k. ”gymnasielagen” om att låta 9000 afghaner stanna) borde kunna granskas i form av ett riksrättsförfarande. Regeringen struntar dessutom i påpekanden och rekommendationer från Riksrevisionen och Lagrådet (ex ”gymnasielagen”). Lagligheten i detta borde kunna granskas av en juridisk instans!

Återinför tjänstemannaansvaret framförallt för myndighetsutövande tjänstemän i statsförvaltningens myndigheter (kanske också på landstings- och kommunal nivå). Det var Olof Palme som tog bort tjänstemannaansvaret med följder vi sett dramatiska exempel på. Det var också Olof Palme som avslutade vår tidigare assimilationspolitik som tjänat Sverige utmärkt i samband med migration (arbetskrafts och annan) under 1950- och 1960-talet. Istället infördes i tystnad mångfaldspolitiken! Med kända konsekvenser och kostnader för det svenska folket!

Inför krav på beslutande folkomröstningar (typ Schweiz) i samband med principiellt och strukturellt viktiga samhällsbeslut. Beslut där svenska folket på ett avgörande sätt påverkas socio-ekonomiskt, socialt eller politiskt.

Förändra vallagarna så att vi får en väsentligt ökad grad av personval. Medborgarna, inte partierna, skall avgöra vilka personer som skall representera folket i riksdagen. Idag har vi partival där vi har att rösta på personer ytterst utsedda och godkända av makteliten i partierna. I framtiden borde det vara möjligt att kandidera till riksdagen för en enskild person utanför partisystemet!

Halvera antalet riksdagsledamöter så att riksdagsmännens förslag, åtgärder och beslut blir möjliga att följa och granska på en personlig nivå av svenska folket via bl.a. media i bred mening!

Inför en obligatorisk registrering av lobbyister och särintressen (som förekommer i andra länder). Lobbyisterna springer i riksdagshuset och Rosenbad och påverkar riksdagens och regeringens ledamöter. Lobbyisterna borde registreras som just lobbyister och särintressen. Besök hos riksdagsledamöter och regeringsledamöter borde sedan öppet redovisas med angivande av vem som träffat vem.

Vår uppgift är att utveckla argumentationen kring kraven och med kraft driva dem under decennierna framöver!

Att dagens rikspolitiker skulle införa och implementera dessa förslag är helt orealistiskt. Men någon gång i framtiden kommer svenska folket att tvinga fram förändringar i den föreslagna riktningen.

• IPSOs senaste “What Worries the World”-mätning för juli 2018 omfattar medborgare I 28 länder. På frågan ”om man anser att landet är på rätt väg” ligger Sverige på en femteplats – från botten. 73 procent av de tillfrågade svenskarna menar att Sverige är illa ute, bara 27 procent att allt är som det ska. Bara i Brasilien, Peru, Sydafrika och Ungern är det sämre ställt!

Lennart Waara
Medborgare.
Partipolitiskt obunden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: