ISLAMS OCH KRISTENDOMENS SYN PÅ STATEN!

Bland många skillnader mellan kristendom i traditionell mening och mainstream islam är synen på staten en väsentlig.

Jag analyserar inte olika riktningar som inom respektive religion har avvikande uppfattningar.

Inom islam är religionen en del av staten och utgör kärna i hävdandet och spridandet av islam. Staten används och är en integrerad del i genomförandet av de muslimska trossatserna. Sharialagar skall styra statens rättskipning och förhållande till medborgarna. Den uppfattningen är genomgående vare sig vi granskar sunni- eller shiastater dvs Saudiarabien eller Iran.
Koranen innehåller exempelvis flera tiotal suror som behandlar brott och straff på ett mycket konkret och jordnära sätt! Läs själv! Det är INTE uppbyggligt!

Redan profeten Muhammed gav med sin verksamhet exempel och anvisningar hur bygget av ett samhälle styrt av islam skulle ske. Muhammed skapade och använde en reguljär armé i övertygande syfte gentemot otrogna och avfällingar.

Inom kristendom ges redan i Nya Testamentet vägledning hur en kristen skall se på statsapparaten.

När Jesus i snärjande syfte tillfrågades vem man skall lyda mest Kejsaren eller Gud svarade Jesus: ”Ge Kejsaren vad Kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.”

Redan i detta korta svar till de skriftlärde har vi i Bibelns NT en grund för den kristna synen på skiljandet mellan staten och kyrkan.

Bilden kan och måste nyanseras utifrån den historiska praktiken. Av bl.a. maktintresse (sannolikt också av rent pekuniär girighet) har kyrkan (den katolska främst men även den protestantiska) engagerat sig i maktspel på högsta nivå. Staten har dock inte varit engagerad i den kristna religionen på det sätt som vi sett och ser i muslimska länder. Sverige hade ända fram i modern tid en kyrka som var en del av staten, statskyrkan från 1536 – 2000, då staten och kyrkan skiljdes åt efter decennier av debatt. Beskriven i detalj av bl.a. Carl A Hessler. Att Sverige vid övergången från den katolska läran till den protestantiska också införde en statskyrka kan bl.a. förstås utifrån Gustav Vasas maktambitioner och maktspel och skapandet av en sammanhållen nation och administrativ apparat. Gustav Vasa var verkligen en mycket märklig, imposant och intressant man! Sveriges historia går inte att förstå utan att känna till Gustav Vasas politik och regeringstid!

Detta är mycket kort sammanfattat för att nyansera bilden något. Min huvudpoäng är att islam och kristendomen i sina grundtexter Koranen och Muhammed respektive Bibelns NT och Jesus har helt olika syn på den världsliga och den himmelska makten och dess yttringar i den samhälleliga praktiken! Även om man som i fallet med Sverige 1536 – 2000 har en kristen statskyrka så är kyrkans karismatiska uppgifter inte en del av/sammankopplade med statsapparatens uppgifter och samhälleliga roller. Den muslimska staten är på ett helt annat och genomgripande sätt sammankopplad med den muslimska religionen ifråga om uppgifter och roller visavi medborgarna! And that´s that!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: