HUR ILLA STÄLLT ÄR DET MED SAKLIGHETEN I PUBLIC SERVICE?

En PK ideologisk ”journalist” på Aktuellt den 31.5 (kan ses på SVT play 21:30 min in i sändningen.) intervjuar nationalekonomen Joakim Ruist om hans ESO rapport om vad migranterna kostar. Journalisten begriper, instängd i sin slutna PK värld, inte alls hur en forskare tänker och analyserar! Frågorna blir till sist rent pinsamma för journalisten! Hon är helt fast i sin ideologiska värld och visar tydligt att hon inte ens begriper vad rapporten och forskaren säger! Som hon helt säkert inte läst! PK redaktionen på Aktuellt hade förmodligen försett henne med de eländiga frågorna! Vilket gör saken än värre! Magnifikt i sitt avslöjande av eländet på statstelevisionen, i detta fall Aktuellt!

Forskaren själv skriver nu att ”det var inte EN dum fråga utan åtta dumma frågor.” Den ”lysande” journalisten på Aktuellt var Lotta Bouvin. Uppenbarligen har man haft ett internt möte efter intervjun men man slår ifrån sig kritiken. Ungefär som en Kathy Newman! Detta var dock mer obegåvat!

Så mycket för objektivitet och saklighet på statstelevisionen. En Cathy Newman light på svenska!

Sedan måste det tilläggas att 74 000 kronor per migrant och per år i kostnad som nämns i inslaget och rapporten är ett genomsnitt över åren mellan 1983 – 2015 för hela gruppen migranter (i rapporten oegentligt kallad flyktingar). Migranter får faktiskt i viss utsträckning arbete/sysselsättning över tid och landar på en sysselsättningsgrad på drygt 50 procent efter 15 år och närmar sig men når inte samhällelig lönsamhet (skatteintäkter visavi bidragskostnader) som grupp, men når inte break even mellan bidragskostnader och skatteintäkter som inträffar vid en sysselsättningsgrad på ca 70 procent.

Rapporten visar åter igen att migranterna som grupp varken är eller blir lönsamma! De kostar i genomsnitt 74 000 kronor per migrant och år i omfördelning!

Kostnaderna för den 450 000 migranter som kommit de snedaste åren är många gånger högre än de nämnda 74 000 kronor. De har en sysselsättningsgrad som grupp på endast fem procent.

Hur många migranter har det kommit sedan 1983? 500 000? 1 000 000? Räkna på det så får du den totala omfördelningen av kostnader per år från dem som betalar skatt till dem som uppbär bidrag!

NOTERA att Ruists kalkyl är en helt annan kalkyl än den jag gjort flera gånger nämligen kostnaden för migranterna över de offentliga budgetarna som landar på 150 – 225 miljarder kronor!

Ruists kalkyler i ESO-rapporten utgår från sysselsättningsgrader för migranter i olika ålders- och ankomstsegment! Sysselsättningsgraden ökar över tiden och ett ökande antal blir skattebetalare medan en majoritet fortsätter att försörja sig som bidragstagare. Det är utifrån det förhållandet Ruists kalkyler är gjorda!

Det finns en stor mängd viktig och användbar information i ESO rapporten (2018:3 ”Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering”) rörande sysselsättningsnivåer efter ankomstår för män och kvinnor, utbildningsnivåer för olika migrantländer m.m.

Det som stör i rapporten är användningen av begreppet flyktingar. Vi vet idag från offentlig statistik att majoriteten av dem som kommer hit är migranter (välfärds) och att endast en mycket liten del är flyktingar i dess egentliga betydelse. Bättre hade varit att använda det idag i litteraturen använda begreppet migranter. Neutralt och vetenskapligt korrekt!

Denna lilla randanmärkning skymmer dock inte att Joakims Ruist ESO rapport är viktig med de vetande den tillför diskursen om migranter!

Jag citerar slutet av sammanfattningen direkt från rapporten.
”Resultaten visar att flyktinginvandringen är en offentligfinansiell kostnad för Sverige, på både kort och lång sikt. Störst är kostnaden de första åren efter invandring. Under en begränsad period ger den genomsnittliga flyktingen ett positivt nettobidrag till de offentliga finanserna, men detta är inte tillräckligt stort för att täcka det initiala underskottet och det som uppkommer vid pensionsålder. Osäkerheten i beräkningarna är stor, men indikerar att nettoomför- delningen via de offentliga finanserna till en genomsnittlig flykting under hela dennas livstid i Sverige uppgår till i genomsnitt 74 000 kronor per år. Som jämförelse var omfördelningen till en genomsnittlig flykting i Sveriges befolkning 2015 cirka 60 000 kronor.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: