LARS GUSTAFSSON – ALLTID LIKA AKTUELL!

Lars Gustafsson – två år död – myntade uttrycket problemformuleringsprivilegiet i en liten skrift med samma namn från 1979. (Senare omtryckt i ”För liberalismen – en stridsskrift” 1981). Lösningar på samhällsproblem är viktiga men det som styr den offentliga agendan och diskursen är att kunna bestämma vad som ska diskuteras.

Lars Gustafssons två begrepp ”informationsprivilegiet” och ”problemformuleringsprivilegiet” kom att påverka den intellektuella delen av den offentliga debatten i ett par decennier. Tyvärr har begreppen fallit i glömska, dock då och då uppväckta av någon debattör! Användbara och aktuella är de fortfarande! Fråga dig bara VEM som idag anser sig ha ”informationsprivilegiet” OCH ”problemformuleringsprivilegiet?” Undersök själv den politiska klassens och big medias narrativ och argumentation kring migration och integration med dessa båda begrepp som intellektuella verktyg!

Har någon ny term och nytt begrepp senare fått ett liknande genomslag i samhällsdebatten? Det skulle kunna vara det besläktade begreppet ”åsiktskorridor!” Begreppet har dock inte samma kraftfulla värde som orsaksförklaring och analysverktyg.

Ett senare begrepp med ett kraftfullt innehåll och förklaringsvärde är det allt mer spridda och etablerade begreppet ”politisk korrekthet” (PK). I synnerhet när man inser att det faktiskt gömmer sig en hel ideologi bakom begreppet!

Innehållet i begreppet ”politisk korrekthet” är i grunden besläktat med begreppet ”problemformuleringsprivilegiet!” Men begreppet ”politisk korrekthet” är tydligare sprunget ur en politisk filosofisk idévärld dominerad av ett antal centrala tänkare som de franska postmodernisterna Jean Paul Sartre, Jacques Derrida, Jacques Foucault och deras tyska neo-marxistiska föregångare Louis Athusser, Jürgen Habermas och Herbert Marcuse. Sett genom dessa intellektuella glasögon kommer begreppet också att konnotera en hel ideologi. Ideologi här uppfattad i betydelsen falskt medvetande!

Den postmodernistiska PK ideologiska diskursen dominerar idag human- och samhällsvetenskaperna med ämnesområden som exempelvis genusanalys och den mediala och politiska världen med identitetspolitik, genuspolitik, genderfrågor, mångfaldspolitik, värdegrundsbegrepp, sexuella bokstavssekvenser etc. Det är så illa att man ifrågasätter existensen av två kön! Kön är enligt den enfaldiga teorin en social konstruktion! Kolla uppsättningen av x- och y-kromosomer. Magnifikt i sitt totala förnekande av verkligheten. Men, det är ju det som utmärker en ideologi. Med ett falskt medvetande kan man övertyga sig själv om vad som helst! Det är bara att läsa några böcker om radikalfeminism, kommunismen, socialismen och nazismen!

Lars Gustafsson skrev redan 1979 ”Om och när Dagens Nyheter inte längre går att skilja från en broschyr från Socialstyrelsen kommer klottret på väggarna att överta dess roll.” För att travestera Lars Gustafsson från 1979 kan man idag säga: ”När Dagens Nyheter inte längre går att skilja från den politiska makten får internet och sociala medier överta dess roll!” Redan för 49 år sedan insåg Lars Gustafsson att ”mediavänstern var den nya klassens vakthund.”

Idag kan man inte klara sig utan internet och sociala medier om man vill få kunskap och empirisk sanning om vad som händer Sverige socialt, ekonomiskt och politiskt. PK-media, statstelevision och statsradio klarar man sig faktiskt helt utan! Dessa läser och tar man del av för att vara uppdaterad på hur de senaste politiska fake news ukaserna ser ut!

Lars Gustafsson avslutade skriften: ”Ty den djupaste stimulansen kommer alltid från den alternativa verklighetsbilden.”

How true!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: