SOCIALDEMOKRATENS PSYKOPATOLOGI OCH META-KOGNITIVA UPPFATTNINGAR

I grunden drivs socialdemokraten och det socialdemokratiska partiet av två dominerande psykopatologiska föreställningar och en meta-kognitiv uppfattning. De tre (om än inte de enda) är:

Avund

Hat

Socialism/semi-kommunism

 

Avunden är en grundbult hos socialdemokraten.

En socialdemokrats grundinställning är medveten eller omedveten avund mot dem; som är framgångsrika på marknaden (därför söker de sig till mer skyddade verksamheter i det offentliga); har lite mer resurser; är intelligentare; har hög akademisk utbildning; tjänar markant mer pengar i synnerhet om det är kapitalinkomster; kör en lyxbil; bor i en stor och lyxig villa och inte minst mot dem som driver framgångsrika och lönsamma små och medelstora företag. Avunden driver alla från den enskilde socialdemokraten till partiet som sådant och dess politik. Det visas enkannerligen av den extremt expropriativa högskattepolitiken som drabbar människors löne- och kapitalinkomster, ju högre inkomst desto större expropriation. Socialdemokraterna har därutöver under sekler sökt nya och dolda skattekällor för att beskatta och pressa ner det svenska folket. Det handlar om allt från beskattning av konsumtion av varor och tjänster som betalas med redan beskattade pengar, dubbla beskattningar av bilar, dubbla beskattningar av drivmedel, dubbla beskattningar av el, beskattning av sprit, tobak, beskattning av värdestegringen vid försäljning av egen fastighet, löpande beskattning av fastighet, beskattning av resor, beskattning av båtar misslyckades dock, med flera punktskatter och slutligen den direkt löjeväckande och meningslösa plastpåseskatten. Vad kommer härnäst? En socialdemokrats kreativitet är oändlig när det handlar om att lägga beslag på andras pengar.

Nota bene, versen i Internationalen (socialisters och kommunisters kampsång) som socialdemokrater aldrig sjunger: ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka. Vi under skatter dignar ner”.

En speciell måltavla för socialdemokraters avund har varit och är små och medelstora företagsägare medan däremot de riktigt stora kapitalägarna såsom oligarkerna Wallenbergs och H&M Perssons omhuldas med exempelvis särlagstiftning, typ Lex Persson instiftad av socialdemokraten Göran Persson.

Hatet mot ”borgarna”.

Man behöver inte diskutera länge med en socialdemokrat innan aversionen mot s.k. ”borgare” kommer i dagen. Tidigare avsågs med ”borgare” personer var aktiva i andra politiska partier numera har ”borgare” breddats och konnoterar allmänt välbeställda och framgångsrika personer och som inte sympatiserar politiskt med socialisterna.

Socialdemokrater hatar, sannolikt omedvetet, etniska svenskar, i synnerhet framgångsrika svenskae, vilket ytterst demonstreras av den folkfientliga skatte- migrations-, klimat- och energipolitik Löfven/Andersson et consortes bedrivit i 8 år. Däremot omhuldas med generösa bidrag, förmåner och fördelar de dysfunktionella, lågkompetenta och lågkognitiva muslimska migranterna från Mellanöstern och det svarta Afrika. Dessa grupper bidrar till att söndra och splittra det tidigare homogena etniska svenska folket och ingår i strategin för det stora folkutbytet och Socialdemokraternas partitaktik att ”söndra och härska”.

Socialism och semi-kommunism med grund hos Karl Marx och Friedrich Engels

Socialdemokratins historiska och ideologiska grund är marxismen i form av statssocialism eller närmare bestämt en semi-kommunism utgående ifrån klass- och klasskampstänkande. Den marxistiska ideologin bidrar till hatet mot ”borgare” och avunden mot de välbeställda.

Det sagda påtalas inte alltid, men är den historiska kausalförklaringen till den politik vi ser idag som ändock, om opinionsmätningarna inte är manipulerade, har stöd av en tredjedel av medborgarna i Sverige (så var det också i Sovjetunionen, DDR och Nazi-Tyskland där en tredjedel av den indoktrinerade och förledda befolkningen över tid aktivt stödde regimerna). Därutöver är en stor del av dem som stödjer Socialdemokraterna inte etniska svenskar utan muslimska migranter från MENA. Socialdemokrater man talar med framställer sig därför falskeligen som ”the do-gooders” eller på svenska ”godhetsknarkare ”. De leker ”goda” men är i grunden ondskans lakejer offrande svenska folkets skatteinbetalningar och agerar politiskt helt på tvärs, konträrt, med det etniska svenska folkets intressen och behov.

Socialdemokraternas främsta merit är en väldokumenterad förmåga (i likhet med alla kommunistiska och socialistiska rörelser) till bred samhällelig propaganda och folkförförande indoktrinering med statsradion (SR) och statstelevisionen (SVT) som lydiga lakejer. Till den änden har partiet skapat den lojala socialistiska djupa staten, fackliga organisationer med s.k. facklig politisk samverkan (ideologisk dominans och indoktrinering på varje arbetsplats med andra ord, se hur fackligt aktiva SD:are behandlas) och ett antal sidoorganisationer för att kontrollera och manipulera svensken. I själva verket en hegemonisk politisk koncern inkluderande Svenska kyrkan, Hyresgäströrelsen, HSB, PRO, Kooperationen m.fl.

Allt sedan Hjalmar Branting har det Socialdemokratiska partiet systematiskt manipulerat svenskarna. Inriktning och syfte har varit och är att socialisera (t.o.m. socialisering av barnomsorgen har sin ideolog med Alva Myrdal i spetsen) och hegemoniskt styra svenskarna och det svenska samhället. Samtidigt har Socialdemokraterna lyckats få en stor del av befolkningen att tro att det är socialdemokratin som skapat det svenska välståndet och välfärdssamhället.  Det långvariga svenska välståndet, som nu krackelerar under bland annat ett havererat energisystem, klimatalarmism och muslimsk massmigration, är dock ekonom historiskt skapat av omfattande svensk råvaruexport som malm och trä samt de globala tekniska exportföretagen. Ingenjörsföretag som Atlas Copco, Ericsson, Volvo, Scania Sabb, med flera är de som skapat det svenska välståndet som sedan kunnat fördelas i form av goda löner till yrkesskickliga arbetare samt skatteinkomster till staten för att skapa och finansiera ett fungerande socialt försäkringssystem.

Det är svenska ingenjörer, kapitalägare och en lojal och extremt ansvarstagande och kunnig arbetarstam som skapat den ekonom historiska grunden för det svenska välståndet. Inte ens fördelningen har Socialdemokraterna gjort. Alla utvecklade industriländer har en offentlig service och försäkringssystem liknande det svenska och en fördelning  (som dock nu havererar) liknande den svenska alldeles oavsett dominerande politisk regim

Till det nämnda skall läggas en öppen muslimsk massmigration från dysfunktionella länder i Mellanöstern och Afrika samt ett medvetet förstörande av den ekonomiska tillväxtens förutsättningar i form av expropriativ högskattepolitik, försämringar av hela utbildningssystemet – i någon slags perverterad jämlikhets- och jämställdhetspolitisk (feminism, identitetspolitik, hbtqi) ideologi och slutligen klimatalarmism och ett förstört energisystem. Some track record!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: