MANUS SÖNDAGS BLOGG 7.2.2021

Igår demonstrerade mellan 400 och ett par tusen, uppgifterna varierar, i Stockholm mot de totalitära attackerna mot medborgarna i corona-politikens spår eller snarare som svepskäl.

Det var helt magnifikt att höra statstelevisionen. Hyggligt sakliga denna gång men helt oförstående. Den förstummade reportern närmast stammade fram att det var en ”heterogen samling”. De hade ”inte samma uppfattning alla”, ”de hade olika uppfattningar”. Så talar en journalist på statstelevisionen som är van vid en monolitisk PK ideologisk enighet, när han möter fria, självständigt tänkande medborgare. Det var närmast en chock för honom.

TAMIM SULTANI 20-ÅRIG AFGHAN

Han har migrerat till Sverige från Afghanistan och uppgav sig vara 16-år. Släpptes in och fick gymnasieamnesti förra året trots att han, enligt uppgifter, är analfabet.

Skrek ”Allahu Akhbar” när han stack kniven i sitt offer. Tänk er! Han skriker ”Gud är stor” när han med kniv försöker terrormörda svenskar! Det är islam och muslimer! Skulle en kristen svensk skrika ”Gud är stor” vid försök att mörda en annan människa?

Men, åklagaren skall ”inte utreda mordförsöken som muslimska terrorbrott”. Mordförsöken beskrivs som ett ”vansinnesdåd” i PK-media o politik! Nej! Det var ett tydligt medvetet muslimskt terrordåd!

Stefan Löfven säger att mordförsöken ”inte har med migration att göra”. Vad har det då att göra med?

Polisen säger att de svenskar som var utsatt för mordförsök ”var på fel plats vid fel tidpunkt”. Märkligt uttalande! Det var väl inte svenskarna hemmahörande i Vetlanda som var på fel plats?

Den politiserade rättsapparaten i den djupa staten är följsamma emot den socialdemokratiska maktklanens arbete med att islamisera Sverige och dölja för svenskarna vad de håller på med.

DESPERATION HOS SOCIALDEMOKRATIN

Per Gudmundson, tidigare ledarskribent på SVD, skrev på sajten bulletin.nu: ”Socialdemokraternas okända trollfabrik”.

De ”trollfabriker” som i artikeln pekas ut är bl a Facebookkanalerna ”Sverige inför verkligheten”, som startades av den socialdemokratiska Tankesmedjan Tiden, samt ”Samtidigt i Sverige”, som drivs av Socialdemokraternas partiorgan Aktuellt i Politiken (AiP). 

Denna ”digitala offensiv” från S lägger enligt Gudmundson mycket tid ”på att svartmåla meningsmotståndare.

Totalt har man lagt en halv miljon kronor på att marknadsföra inlägg från ”Sverige inför verkligheten”. Motsvarande siffra för ”Samtidigt i Sverige” är 281 364 kronor. Nu finns ett stort antal källor som visar just förekomsten! Skicka dem om du vill!

MSB

I en intervju med statsradion SR hävdar MSB-chefen Mikael Tofvesson att ”främmande makter” aktivt försöker motarbeta de hårt kritiserade svenska massvaccinationsprogrammen och göra svenskarna mer vaccinkritiska. Den information som stör myndigheten är hållningen att det är bättre att stärka immunförsvaret på naturlig väg än att ta låta sig injiceras med de nya coronavaccinen.

– Något vi sett vissa främmande makter bedriva just nu är att man sprider en negativ bild och desinformation kring vaccin eller vaccinframställningen, hävdar Tofvesson.

Exakt vilka ”främmande makter” det är som konspirerar mot Sveriges massvaccinationsprogram och hur de faktiskt gör detta är inget som Tofvesson utvecklar i intervjun. I ett nyhetsinslag i SR hävdas det att ”ryska källor” spridit ”70 fall av desinformation internationellt”.

Därför ska landets kommunikatörer nu utbildas av MSB för att ”hantera” den påstådda desinformationen. Utbildas, läs indoktrineras! 

MSB går in som maktens hantlangare o vet sin roll i den djupa politiserade staten.

Hetsar mot dem som är kritiska i en intellektuell kontext emot vaccination. Utländska makter som agerar?  Nej fritt tänkande osjälvständiga läkare medicinare och samhällsdebattörer. Skrämmande! Precis som gårdagens demonstranter i Stockholm.

T.o.m Medicinskt etiska rådet avråder från att koppla vaccination till förmåner i samhället eller straffsanktioner typ förbud mot att resa. De totalitära inslagen blir allt värre.

VÅLDTÄKTER

Regeringen hävdar att Sverige är en ”humanitär stormakt” och har världens första ”feministiska regering”.  Sverige blir ändock ett allt sämre och farligare land för kvinnor. I World Population Reviews lista över länder med flest våldtäkter kommer Sverige på sjätte plats.

Tove Lifvendahl SVD tar upp Sveriges föga smickrande placering, som dessutom tros vara än värre då siffrorna som används i rankingen kommer från 2015. Än värre idag!

Tove L konstaterar att både placeringen i WPR och trenden som syns i Brås statistik ”bekräftar att Sverige inte kan skryta med att vara något feministiskt föregångsland, vad än regeringen kallar sig”.

Jämfört med Norge har Sverige 3,3 gånger fler våldtäkter, 4,2 gånger fler våldtäkter än Finland och 9,9 gånger fler våldtäkter än Danmark.

PANDEMIPOLITIKEN EMOT WUHAN-VIRUSET EN VÄGRÖJARE FÖR TOTALITÄRA REGIMER

 BYGGER PÅ ARTIKLAR I NYA DAGBLADET

Den svenska följsamheten inför maktfullkomliga ultraglobalister som World Economic Forums förgrundsgestalt Klaus Schwab som är ondskan personifierad är ovärdig.

Det sovjetiska östblockets politiska styren benämndes ofta, och benämns fortfarande i historieböckerna, som ”kommunistregimer”. Under flera generationer har livet bakom järnridån i det allmänna medvetandet varit något av en absurd feberdröm i väst inklusive Norden. För de flesta har det verkat som en avlägsen dystopi att leva i ett samhälle med strypt yttrandefrihet och en likriktad medieapparat som systematiskt förvrider och undanhåller avgörande information för medborgarna. Lika främmande har det varit med en Storebrorsmaskin som åsidosätter den personliga integriteten för att bokföra medborgares privata korrespondens och betraktar det som en politisk angelägenhet vem som träffar vem, var, när och varför.

Varje nyktert tänkande människa kan idag samtidigt konstatera att inget av detta längre är så avlägset eller särskilt drömskt. Coronakrisen har markerat ett skifte där otaliga politiska styren, inklusive det svenska, på ett helt nytt och mer djupgående sätt slår ner på vad som tidigare betraktats som okränkbara medborgerliga friheter – däribland rörelsefriheten och mötesfriheten. Trots ständiga larm och visselblåsningar om falsk smittostatistik och vilseledande pandemiöverdrifter tycks det mediala och politiska maskineriet inte betrakta några åtgärder som för extrema – under förevändningen att stoppa smittspridning av ett muterande virus.

Nyligen rapporterade Nya Dagbladet bland annat om Sida:s bedömning att omkring 120 miljoner människor kastats ut i extrem fattigdom som en följd av coronapolitiken – något som för ansvariga makthavare förefaller vara lika oväsentligt som andra katastrofala folkhälsoaspekter. Uppskjuten vård, psykisk ohälsa på grund av isolering och social distansering, hela branscher som går i konkurs med växande arbetslöshet som följd – inget tycks vara ett pris för dyrt att betala. Frågan är – för vad?

Det ska i nuläget till en stor naivitet för att hålla fast vid bilden att den rådande makten sätter folkhälsan och medborgarnas intressen främst – med andra ord det som utmärker en regering från en regim.

Nuvarande facit på hand efter ett år av coronapolitik visar att man snarare utnyttjat den smittoskräck som ingjutits i befolkningen för att försöka frånta dem sina grundläggande fri- och rättigheter.

I främsta rummet för coronapolitiken ligger istället World Economic Forums förgrundsgestalt Klaus Schwab och hans vision om den stora omstarten – ”The Great Reset”. Den ökände ultraglobalistenhar under coronakrisen närmast kommit att motsvara en pamp i den sovjetiska politbyråns nomenklatura för det allt mer pseudodemokratiska Västerlandet. Senast vid årets Davos Agenda var The Great Reset huvudtema, med en deltagarlista bestående av bland annat FN:s generalsekreterare Gutérres, Världshälsoorganisationens direktör Adhanom, Internationella valutafondens direktör Georgieva, den amerikanska smittskyddsmyndighetshetschefen Fauci, den europeiska centralbankens ordförande Lagarde och EU-kommissionens ordförande von der Leyen.

Bland mycket annat omfattar “den stora omstarten” att det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre, med långtgående digitalisering och robotisering inte bara av samhället i stort – utan även av människorna själva. Kombinerat med inriktningen på ekonomisk centralisering för hans vision sammantaget närmast tankarna till Lenins ”Nya Ekonomiska Politik”.

Den som främst konkurrerat med Schwab som mest profilerad globalist under coronakrisen är multimiljardären och vaccinlobbyisten Bill Gates. Det är i sammanhanget ej ägnat att förvåna att Bill & Melinda Gates Foundation och World Economic Forum var huvudarrangörer för den simulerade coronapandemiövningen Event 201 – som hölls flera månader före de första rapporterna om smittspridning i Wuhan i Kina. Hur kommer det sig egentligen att dessa två mäktiga aktörer så precist kunde förutspå vad som komma skulle? Det enda rimliga svaret är den gemensamma ambition som alltid drivit politiska psykopater: makt och pengar.

Den inställsamma följsamhet som västerländska politiker visar inför gråa eminenser som Schwab och Gates är ovärdigt politiska styren som gör anspråk på att stå i tjänst till sina respektive folk – snarare än som tjänstemän för den ekonomiska maktens globala institutioner som World Economic Forum. I Sverige är ett tydligt och besläktat exempel Stefan Löfvens besök på Bildbergmötet 2014 på inbjudan av Jacob Wallenberg – något som till och med den systemlojala Schibstedt-tidningen SvD överraskande nog uppmärksammade.

Redan före coronans år 2020 var likriktningen hos mainstreammedier i Väst påtaglig, med ett finstämt samförstånd kring alla punkter av djupgående betydelse för samhällsutvecklingen. Dessa inkluderar till exempel klimatfrågan, politik relaterad till migration- och demografi, samt den monetära politiken – där storbankernas dominanta ställning aldrig granskas i sina grundvalar. Under coronakrisen har den propagandistiska tonen dock lyfts till helt nya nivåer, där alla som har mage att ifrågasätta coronapolitiken speglas som bokstavligen livshotande fiender till systemet.

Vad gäller yttrandefriheten erkänner politiker och nätjättar sedan flera år tillbaka öppet sitt samarbete för att upprätthålla en omfattande censur av moderna digitala torg – något man orwellskt försvarar som nödvändig för att “skydda demokratin”. Ett av många talande exempel för techjättarnas bidrag till coronarepressionens mörkläggning är hur hydroxiklorokin-baserade behandlingsmetoder för covid-19 konsekvent tystats ner. Nedstängningar och repression i väntan på att ett nytt oprövat och kontroversiellt vaccin är den enda tänkbara linjen.

Hand i hand med detta går det digitala övervakningssamhälle som allt mer oblygt marscherar mot en totalitär samhällsmodell i kinesisk variant som yttersta anhalt. Redan tidigare har det i stort betraktats som oproblematiskt med en växande Storebrorsapparat för att hålla medborgarna ”säkra” från faror som terrorister. Den tendensen har nu eskalerat när den ska expanderas till att även omfatta virus och alla tänkbara mutationer av dessa.

Ett annat sjumilakliv i samma riktning är ambitionen att införa ett nytt apartheid-system som ska dela upp samhället i vaccinerade och ovaccinerade, där de sistnämnda i praktiken fråntas sina grundläggande fri- och rättigheter.

Det socialdemokratiska styret i Sverige kan – trots sin djupa dominans i statens byråkratier och sina marxistiskt ideologiska rötter – samtidigt inte jämföras rakt av med det forna östblockets utpräglade kommunistdiktaturer. Likt många andra västerländska politiska styren tar detta snarare formen som en integrerad del av en hybridregim, där den yttersta makten är konsoliderad i och omkring penningmakten. Det är med en träffande symbolik som Sveriges socialdemokratiska finansminister Magdalena Andersson på det inkommande G20-mötet ska diskutera vaccinfrågan egenskap av Internationella valutafondens högsta rådgivande organ IMFC.

Med det skuldbaserade penningsystemet som maktbas, där enskilda medborgare och hela stater är satta beroendeställning till storfinansen, lägger den verkliga härskarklassen framförallt kompletterande press på sina politiska vasaller med mainstreammedias propagandaapparat i första ledet. Med nätjättarnas censurapparat som kompletterande understöd har det därtill blivit allt svårare för de breda folklagren att bilda opinion som går emot den stora omstartens utpekade riktlinjer.

Situationen håller på att bli mycket allvarlig. Få hade för ett drygt år sedan kunnat föreställa sig hur snabbt och metodiskt grundläggande rättigheter skulle kunna avvecklas på global front. Inget tyder i nuläget heller på att dessa kommer att återges till folket gratis.

Politiska styren som bifaller till denna djupt oroväckande utveckling förtjänar inte att benämnas som ”regeringar”, för det är de inte längre. Det har blivit hög tid att benämna dem vid deras riktiga namn: regimer.

SVENSK KÄRNKRAFT

Regeringens hantering och nedläggning av den svenska kärnkraften HAR lett till hotande elbrist och rusande priser. Det analyseras i en föga smickrande artikel i Forbes. Läs den1

Irrationell kärnkraftsrädsla riskerar att Sverige ger efter för dumhet, heter artikeln där James Conca konstaterar att med nedstängningen av kärnkraften kommer användandet av fossila bränslen att öka.

En säker, stabil och billig elproduktion från kärnkraftverk som bara nått halva sin livstid – vem skulle i en sådan situation vilja stänga ned dem? Den svenska regeringen ledd av Miljöpartiet, konstaterar Conca.

Med tanke på att Sverige har god kunskap om hur man sköter kärnkraft på allra bästa sätt måste det röra sig om medveten okunnighet, slår han fast och antar att Sverige liksom Tyskland inte har något emot att bli beroende av Ryssland.

Vidare påpekar han att nästan 80 procent av svenska folket är för kärnkraft och att Miljöpartiet inte tycks bry sig speciellt mycket om just miljön med tanke på de ökade mängderna utsläpp nedstängningen av Ringhals 1 medför.

Irrational Nuclear Fear Puts Sweden In Danger Of Succumbing To Stupidity

No one has ever died because of Swedish nuclear power. Until recently, nuclear power provided about 40% of that country’s electricity, similar to hydroFossil fuels only generated about 1% of Sweden’s electricity. 

But that’s about to change for the worse.

Sweden’s Barsebäck 2 nuclear plant was closed in May 2005 after only 28 years operation, against …

As Sama Bilbao y Léon and John Lindberg at World Nuclear Association write, “[Starting in 1980] Sweden had proved to the world that it was possible to free itself from fossil fuels for electricity production in less than a decade. One of the world’s cheapest and cleanest electricity systems was delivered, at the same time as Swedish life improved without sacrificing the environment.”

For almost ten years, Sweden has been a net exporter of low-carbon electricity to other parts of Europe. Sweden is farther along in its commercial nuclear waste disposal program than most countries and is building two deep geologic nuclear waste repositories at Forsmark. 

So, with their nuclear reactors only about half-way through their life-spans, and the whole program running really well, who in Sweden would want to completely shut them down? 

Members of the Swedish coalition-government, led by Sweden’s Green Party, people who get a Pavlovian gag reflex just thinking of nuclear. They want to prematurely close their entire nuclear fleet, and replace the 2 trillion kWhs with renewables and natural gas. 

Their almost complete lack of the technical, environmental and operational knowledge of each of these energy sources might be understandable if it weren’t Sweden. This country has an extremely good grasp of all these issues, so it must be willful ignorance, for which we should be less forgiving.

And I guess, like Germany, they don’t mind the idea of being dependent on Russia. Worse still, replacing nuclear with renewables and natural gas would kill tens of thousands more people over the next few decades and would triple their carbon emissions. Nuclear has avoided over 2 billion tons of CO2 emissions from Sweden since 1980, similar to hydro. 

An early phase-out of nuclear would add over 2 billion tons of CO2 emissions, cause the loss of $120 billion in taxes and undermine their grid reliability in an area of the world that gets really cold. 

Think Texas of last week.

The world’s leading climate scientists, James Hansen and most of his colleagues, have warned vehemently that expanding nuclear power is necessary to have any chance of mitigating the worst effects of climate change.

After the retirement of the Ringhals 1 reactor, a normal Swedish winter has unraveled the country’s grid. The southern part Sweden, which previously had an additional six reactors, has been forced to import electricity from coal-fired power plants in Poland and Denmark, and gas-fired power plants in Germany that burn natural gas pipelined in from Russia. 

Huh? So much for the Green Party.

What’s bizarre about this major step backward is that the people of Sweden overwhelmingly like nuclear power. 78% of Swedes strongly support nuclear energy, 43% are open to the construction of new nuclear power plants, and 35% would like to continue using the country’s reactors for their full operating lives, a survey by Novus shows. On the other hand, only 11% of those polled are opposed to nuclear power, the lowest in history.

Sweden has a tax specifically discriminating against nuclear power – 0.75¢/kWh just for being nuclear. This is about a third of the total operating cost of nuclear power.  The European Commission has been reviewing whether this nuclear tax violates European Union competition laws.

In contrast, wind and biomass are highly subsidized (KPMG). Sweden also has a very high tax on CO2 emissions, about $120/tonCO2. These policies serve to support renewables and hurt fossil fuels, but they also hurt nuclear.

Unfortunately, Sweden’s electricity consumption has been rising. Sweden has one of the world’s highest individual levels of consumption – over 13,000 kWh/person/year. But since the country replaced fossil fuel with nuclear in the late 1960s, emissions levels in Sweden dropped to half of what they were in the 1970s (World Bank).

The installation of a large fraction of intermittent sources like wind and solar requires a correspondingly expanded backup capacity. According to the Swedish grid operator Svenska Kraftnät, the Swedish Energy Agency Energimyndigheten and the Royal Swedish Academy of Sciences, there is no room for expansion of the current capacity of Swedish hydropower, and if the current hydropower system is used to back-up, or load-follow, wind power variability, it would have devastating effects on the local environment. 

Furthermore, Svenska Kraftnät estimates the need for about 12,000 MW of back-up power from natural gas to load-follow installation of an additional 30,000 MW of wind power to replace the 9,000 MW nuclear fleet, using a generous capacity factor for wind of 30%. They also warn that the country’s infrastructure will not allow that much wind and gas to be installed anytime soon.

However, the Swedish grid operator can only guarantee power from wind sources at a capacity factor of 6%, which requires an even larger amount of installed wind capacity, almost 150,000 MW, with the same back-up from gas, to guarantee the 9,000 MW that would be lost from nuclear. Like most countries, Sweden’s nuclear fleet has a capacity factor of 90%, (Swedish National Grid, 2014). 

The cost to install 30,000 MW of wind power with 12,000 MW of gas is about $45 billion dollars plus another $4 billion to operate them over 20 years. Continuing the nuclear fleet over the next 20 years will cost about $3 billion. I understand Sweden has a budget surplus, but an extra $40 billion may be a bit much just to indulge the government’s anti-nuclear sentiment.

The situation is even worse given Sweden’s weather. The peak power demand for winter in Sweden is 28,200 MW, easily provided by its existing energy mix, especially since nuclear works even better in extreme cold (Swedish National Grid, 2014). Since all of Europe peaks at the same time, Sweden’s ability to import power during extreme weather is essentially zero. 

According to the Swedish grid operator, there is no coherent plan for how to replace the loss of 9,000 MW of reliable nuclear power with intermittent sources plus gas in a way that can assure power during very cold weather. And Sweden gets really cold!

AKUT RISK ATT TERRORISTER INVANDRAR TILL SVERIGE FÖR ATT SLIPPA STRAFF

Per Lindqvist, chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, anser att de svenska terrorlagarna måste skärpas och anpassas till lagstiftningen i andra EU-länder.

– Det är ett närmast akut behov, säger han till Ekot.

För ett år sedan kom en ny svensk lag som kriminaliserar olika former av ”samröre” med en terroristorganisation. Men enligt en granskning som Ekot har gjort har inte en enda person hittills vare sig häktats eller åtalats för brottet. Detta trots inflödet av personer som bevisligen varit djupt involverade i Islamiska staten.

Den svenska lagen kräver nämligen, till skillnad från liknande lagar i andra länder, att den misstänkte beläggs med att exempelvis ha hanterat vapen, explosiva varor eller fordon för organisationen.

– Så som bestämmelsen utformats är det ganska svårt att bevisa det här brottet, säger Per Lindqvist till Ekot.

De flesta andra EU-länder har istället kriminaliserat medlemskap i terrororganisationer eller deltagande i en terroristorganisation. Men enligt Sverige skulle en sådan lag ”strida mot föreningsfriheten i grundlagen”, rapporterar Ekot. 

Det gäller dock inte i andra fall! Nyligen kom dock nyheten om att det finns en riksdagsmajoritet för att förbjuda deltagande i ”rasistiska organisationer”.

TOTALITÄRA FÖRSLAG FRÅN REGERINGEN

Det strider uppenbarligen inte emot föreningsfriheten. En riksdagsmajoritet är för att förbjuda deltagande i invandringskritiska organisationer.

S, M, C, MP och KD är nu alla överens om ett förslag på att göra det straffbart att delta i invandringskritiska organisationer som makthavarna betraktar som ”rasistiska”. 

Den så kallade Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer tillsattes av regeringen juli 2019. DEN HAR JAG BEHANDLAT UTFÖRLIGT.

Bara Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är emot förslaget, och hänvisar framför allt till den grundlagsfästa åsikts- och föreningsfriheten.

Frågan om att helt upplösa ”rasistiska organisationer” är dock inte avgjord. Ett sådant beslut skulle kräva en grundlagsändring.

Att göra det straffbart att rösta på rasistiska partier skulle också kräva en grundlagsändring.

De organisationer som nämns i regeringens direktiv är särskilt sådana med ”antisemitiska och afrofobiska budskap”. Vad det nu är? Kritik av Black lives matter?

”För att trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer, som har haft fäste i vårt land sedan länge och som kommer att ta lång tid att utradera, krävs ett systematiskt och djupgående arbete”, Stefan Löfven på Facebook i augusti.

Han utlovade också ”särskilda straff” för personer som deltar i en rasistisk organisation.

EKONOMISK BOOM – POSITIV AVSLUTNING  

Vad händer när pandemin släpper och all totalitär lockdown tas bort? Jag delar finansmannen Christer Gardells syn. ”Klackarna i taket som på det glada 1920-talet”. Christer Gardell spår ”en ekonomisk boom av sällan skådat slag när pandemin släpper sitt grepp. ”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: