ÄR ISRAELS FOLK GUDS FOLK OCH ISRAEL GUDS UTVALDA LAND?

En vanlig föreställning bland judiska (mosaiskt troende) och kristna sionister är att Bibeln (GT alt. GT och NT) exklusivt pekar ut dagens Israel och Israels folk som Guds land och folk. Det är en vantolkning av Bibeln vilket skall diskuteras i denna text. Den kristna sionism är vanlig bland frireligiösa och konservativa.

Båda menar sig ha stöd i Bibeln. Mosaiskt troende och judar hänvisar till Gamla testamentet (GT) och kristna till GT och till Nya Testamentet (NT)

För mosaiskt troende judar är Toran viktig. Toran är liktydig med Pentateuken dvs de fem Moseböckerna. Därutöver ingår GT:s böcker i Nevim och Ketvim. Tillsammans utgör Toran, Nevim och Ketvim den samlande Tanukh. Tanukh och Talmud (Babyloniska) utgör grunddokumenten för en mosaiskt troende. I annat sammanhang återkommer jag till Babyloniska Talmud som innehåller en hel del uppseendeväckande synpunkter på förhållandet judar och gojim (icke judar).

För kristna är självfallet både GT och NT av avgörande betydelse för den kristna övertygelsens och trons kärninnehåll. NT är en utveckling, ett fullföljande av ”lagen och profeterna” i GT. NT överskuggar, om uttrycket ursäktas, GT som trons teologiska grunddokument. Det var Jesu roll som Kristus att samtidigt upphäva förbundet och föra förbundet och budskapet i GT vidare. Väldigt förenklat från ”öga för öga och tand för tand” till ”tro, hopp och kärlek och störst av allt är kärleken”.

När någon sionist (oavsett mosaiskt eller kristet troende) påstår följande – ett autentiskt yttrande – skall påståendet granskas utifrån Bibeln (GT för judar och GT och NT för kristna).

”Den som välsignar Israel får välsignelse från Gud och de som förbannar Israel får sin förbannelse från Gud.”

Det hävdas t.o.m. att detta ordrätt står i Bibeln. Vilket är lätt att kontrollera. Ibland hävdas att innebörden/tolkningen av påståendet har sin grund i texter i Bibeln. Till det första påståendet. På inget ställe i Bibeln (GT och NT) finns den citerade texten eller något som liknar den. Till det andra. Motsvarar citatet innebörden av någon text i bibeln? Finns det något ställe som kan tolkas på detta sätt? Nej, och det skall jag visa.

Ett textställei GT som anförs och användas av både mosaiskt troende och kristna är Första Mosebok kap. 12 vers 1–3. Detta Bibelställe anses utgöra belägg för en sionistisk tolkning. Låt oss granska texten utifrån den svenska Bibeln i Bibelkommissionens auktoritativa översättning.

”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått”.

Läs texten en gång till! Inte ett enda ord om att det explicit är judarna som avses, inte ett enda ord om att det är Israels folk som exklusivt avses och än mindre INTE ETT ORD om att det är det nuvarande Israel som avses! Dock, det medges att det för en mosaiskt troende är möjligt – vilket de också gör – att läsa in Israels folk judarna (Abrahams folk) i historisk mening i citatet. Dock, kan inte staten Israel idag med någon rimlig tolkning läsas in.

Ändock ser både mosaiskt troende och sionistiska kristna detta som ett besked om att Guds folk är judarna, att Guds folk är Israels folk, att Guds land är Israel av idag! Det är en grund sionismen står på. Härvid kan man medge att de mosaiskt troende har större anledning att tolka Bibelcitat som de gör än kristna. Det land och folk som avses och välsignas Abrahams folk och släkten (visas av verserna innan det anförda verserna) kan ju i snäv historisk mening tolkas som judarna och därmed Israels folk. Toran där citat ingår är deras teologiska kärntext. Tentativt en möjlig tolkning för en troende jude med Toran som trons rättesnöre i livet.

Jag vet, detta är endast ett citat även om det är en central text. Men om jag skreve en bok om detta och gick igenom alla tänkbara liknande citat så skulle vi landa i samma resultat. Notera också att jag använder Bibelkommissionens mycket auktoritativa översättning (det finns andra mindre auktoritativa översättningar) som är så nära grundtexterna man kan komma idag med vetenskaplig textanalys.

Dessutom, anförs i en not till den svenska bibelöversättningen en alternativ texttolkning av den sista meningen. Den är än tydligare om att det som anses är alla folk på jorden. Alltså inte endast judar, inte endast Israels folk eller Israel. Därmed är både den mosaiska tolkningen försvagad och den kristna tolkningen falsifierad. Ändock, många kristna sionister tolkar texten som att den avser just judarna. Så frågan är inte avslutad av även om den är felaktig och en vantolkning av betydelsen av Bibelstället. Den här tendentiösa tolkningen har sin grund i The Scofield Bible och dess textkommentarer. The Scofield Bible används av kristna grupper i USA i samband med bibeltolkningar och predikan. Sannolikt har denna vantolkning spritt sig från USA till Sverige i synnerhet i olika frireligiösa grupper.

Låt oss nu lämna judarna och de mosaiskt troende och gå till de sionistiskt troende kristna. De gör en värre vantolkning och feltolkning än den mosaiska tolkningen (som ändock till viss del är begriplig och tentativt möjlig som tolkning) av Bibeln eftersom kristna också har tillgång till NT och de förklarande/förtydligande/vidgande budskap som Gud via Jesus ger eftervärlden om vilka som är Guds utvalda folk.

Jag nöjer mig med att citera två Bibelställen. Det finns många fler men det betyder att jag måste skriva en teologisk textbok om jag skulle gå igenom alla och det är jag inte beredd att göra. Så viktig är inte frågan för mig!

Vi börjar med aposteln (och den kristna kyrkans grundläggare) Paulus och hans brev till Galaterna. Där alluderas Abrahams folk som möjligen kan förväxlas med judarna men som i detta sammanhang helt tydligt handlar om alla folk som tror på Jesus Kristus. Det är just det som Jesus lärde oss, tron rättfärdigar snarare än gärningar. Det var också den fråga som Martin Luther hävdade och som så småningom skiljde honom från den Katolska kyrkan. Rättfärdiggörelsen sker genom tron snarare än genom gärningar. Nåja, det är ett sidospår värd en egen mässa, om vitsen ursäktas. Till citatet och frågan om Abrahams folk. Aposteln Paulus skriver till brevet galaterna i verserna 8–9.

”Skriften (GT min kommentar) förutsåg att Gud skulle göra hedningarna på grund av deras tro och därför lät den redan Abraham ( i det tidigare citerade stället i GT, min kommentar) få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig. Alltså bli alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde”!

Som kristen och beroende av NT är bilden tydlig. Inte ett ord om Guds folk och judarna, Israels folk eller Israel. Det är således en fullständig vantolkning ( i enlighet med den Scofield Bibles falska kommentarer).

Det finns helt enkelt ingen biblisk grund för en sionistisk tolkning och rättfärdigande i Bibeln. Israel, Israels folk och judarna är INTE Guds folk i någon annan eller mer utvidgad mening än vi alla troende i världen. Hur denna uppfattning kunnat spridas i kristna (frireligiösa) kretsar och konservativt politiska kretsar är obegripligt och politiskt djupt besvärande.

Ännu ett citat ur NT som också alluderar på den text i GT som jag nämnde i inledningen. Denna text är hämta från Apostlagärningarna, kap. 3 vers 25.

”Ni är söner till profeterna (dvs följare av GT, lagen och profeterna dvs judarna, min kommentar) och har ärvt det förbund Gud slöt med era fäder (judarna i exil min kommentar) när han sade till Abraham (hänvisar till det tidigare citatet från GT, Första Moseboken): Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden blir välsignade.”

Inte ett ord om judarna, Israels folk eller Israel. Alla ättlingar/folk/släkten på jorden blir välsignade! För kristna är det därför teologiskt omöjligt att ansluta sig till en mosaisk tolkning av det tidigare anförda stället i GT:s Moseböcker/Toran eftersom en kristen har NT:s förklaringar/vidareutvecklingar och ledstjärna att hålla sig till. Om den anförda texten till dels kan anses rättfärdiga en judiskt sionistisk tolkning så omöjliggör NT det för en kristen som läser och håller sig till Bibelns grundtexter.

Hur kommer det sig att kristna i USA och Sverige hamnat i en sionistisk tolkning av Bibeln? Det hänger samman med The Scofield Bible och dess utförliga men missledande (i en viss riktning) tolkningar av olika bibelställen. The Scofield Bible är en gigantisk plaidoyer för sionism och den blev dominerande för att inte säga förhärskande efter 9/11. 

Det märkliga har inträffat att den månghundraåriga antisemitismen inom den kristna kyrkan, i synnerhet den katolska kyrkan, har vänts i sin motsats sionismen. Antisemitismen hade bland annat sin grund i skildringarna i Evangelierna av Jesu sista dagar som handlade om hur judarna i Jerusalem på den tiden var ansvariga för korsfästelsen av Jesus. Judarna beskrevs länge antisemitiskt som ”Jesu mördare”. Judarna och deras religiösa ledare sanhedrin valde rövaren Barabas frigivning före Jesu korsfästelse samtidigt som Roms utsände härskare Pontius Pilatus ”tvådde sina händer”. Läs gärna själv beskrivningarna i Evangelierna. De är historiskt trovärdiga, tydliga och brutala! Än idag erkänns inte Jesus som Kristus Guds son av mosaiskt troende judar utan som en profet vid sidan av andra profeter på samma sätt som Koranen endast ser Jesus som profet.

Källor: Bibelkommissionens översättning av Bibeln till svenska samt David Lance Deans ”Christian Zionism and the Scofield Reference Bible”

Bokus: “Since it first appeared in 1917, … the Scofield Study Bible has been regarded by evangelical Christians as a classic work in its field. Its page by page framework of notes, cross-references, subject chain references, definitions, and comprehensive outlines help the reader to explore in depth the passages of Scripture.” 

2 svar to “ÄR ISRAELS FOLK GUDS FOLK OCH ISRAEL GUDS UTVALDA LAND?”

  1. ÄR ISRAELS FOLK GUDS FOLK OCH ISRAEL GUDS UTVALDA LAND? — lennart waaras blogg – Life, Death and all between Says:

    […] via ÄR ISRAELS FOLK GUDS FOLK OCH ISRAEL GUDS UTVALDA LAND? — lennart waaras blogg […]

  2. jarkko Says:

    Hoppas det inte är den här storyn du ska berätta för Gud när du står framför honom.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: