THE GENDER UNICORN -VAD ÄR DET?

 

Du kanske inte hört talas om The Gender Unicorn? Du kanske tillhör dem som förstör och förvirrar små barn med att vägra att fastställa könsidentitet eftersom könsidentitet är en social konstruktion som man fritt kan välja senare i livet. Du kanske tillhör dem som vaknar upp på morgonen och känner dig förvirrad kring vilket kön du har idag. Titta då inte ner på könsorganet mellan benen. Nej, det behövs ett test för att fastställa kön. Köns-testet som utvecklats av Transstudent.org skall användas av Könsidentitetsmottagningen i Lund. Ja, det finns verkligen en sådan. Kolla under Region Skåne på nätet.

I den perversa värld där sådant som detta test tas fram och tas på allvar är kön inte binärt som kan fastställa med utgångspunkt i kromosomuppsättningen. (En mycket mycket liten andel har faktiskt en oklar kromosomuppsättning.) Med det är inte dem det här handlar om. Genusteorin på universiteten ser kön som ett flytande kontinum varför man behöver test som detta. Se nedan under ”Vidare om genus” kring detta.

Nu tror jag inte på fullt allvar att någon av mina följare på FB eller läsare av min blogg och twitter tillhör dessa förvirrade grupper. De flesta av oss lever i den fasta övertygelsen att det finns två kön och därutöver ett antal mentala sjukdomstillstånd.

Transstudent.org har utvecklat ”The Gender Unicorn”. Det är en modell som kan användas för att prata om, analysera och bestämma könsidentitet. Modellen är inte binär och inkluderar därför också personer som inte definierar sig enligt traditionella normer, såsom många cis-personer gör.

Ta del av den märkliga test-modellen på länken.  Det är viktigt att alla har kunskap om den galna genusteorin och den förvirrade könssyn som sprider sig som en smittsam sjukdom (även på universiteten). Vilket det också är intellektuellt:

 

Klicka för att komma åt gender-unicorn-pedagogiskt-kapital.pdf

 

”Definitioner till modellen.

Könsidentitet: Den egna upplevelsen av att vara man, kvinna eller inget av det, eller kanske både och eller ha ett annat kön (eller flera andra kön). Alla människor har en könsidentitet, även du. För transpersoner, är deras tilldelade kön vid födseln och deras upplevelse av könsidentitet inte den samma. Kvinnor och flickor samt män och pojkar är fyra vanliga könsidentiteter, som inte nödvändigtvis hänger ihop med varandra. Det innebär att könsidentiteten utvecklas och förändras över tid, tex. flicka pojke, man kvinna. Vissa människor upplever att könsidentiteten är flytande.

Könsuttryck:Det fysiska uttrycket av sin könsidentitet i kläder, frisyr, röst, kroppsform m.m. De flesta transpersoner försöker att matcha sitt könsuttryck (hur de ser ut) med sin könsidentitet (vem de är), snarare än sitt tilldelade kön vid födseln.

Tillägnat kön vid födseln: Klassifikationen/indelningen av människor som män, kvinnor, intersex eller annat kön baseras på kombinationen av anatomi, hormoner och kromosomer. Man kan använda kromosomtest för att avgöra kön, det är dock inte kromosomerna som avgör genitalierna. Det är viktigt att vi inte enbart använder begreppet “kön” eftersom att definitionen är vag och ibland används transfobiskt.

Sexuellt attraherad av: Sexuell orientering. Det är viktigt att komma ihåg att sexuell och romantisk/känslomässig attraktion kan förklaras av flera faktorer, där könsidentitet, könsuttryck/presentation och tillägnat kön vid födseln kan förklara en del, men inte allt.

Romantiskt/känslomässigt attraherad av: Romantisk/känslomässig orientering: Det är viktigt att notera att både sexuell och romantisk attraktion kan förklaras av flera faktorer, såsom t.ex. könsidentitet, könsuttryck och tillägnat kön vid födseln. Vi får dock inte glömma bort att romantisk och känslomässig attraktion kan förklaras utifrån fler eller andra faktorer än de uppräknade.

Många människor har varit nyfikna på om de människor som identifierar sig som “agender och asexuella” är inkluderade i grafen. Ett kort svar är på den frågan är, ja. Eftersom grafen illustrerar ett spektra eller grader av identifikation, indikerar en skattning långt till vänster i grafen, på ingen attraktion eller ingen identifikation.

Grafen har vissa begränsningar. Vinsterna med grafen är att den ger möjlighet att beskriva flera olika identiteter, uttryck och attraktion samtidigt.”

VIDARE OM GENUS.

Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet. ”Vi arbetar med att främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn. Därtill har vi flera tidsbegränsade uppdrag, bland annat från Nordiska ministerrådet.”

Läs – verkligen läs – under om begrepp som cis-personer, binärt och linjärt kön, andrafiering, postkolonialism, m.fl begrepp och inte minst deras text om hur genus förklarar samhällsstrukturer.

https://www.genus.se

Det är Nationella sekretariatet för genusforskning en institution vid Göteborgs Universitet som skriver detta. Det är så obegripligt och så långt ifrån den forskning och vetenskapliga värld jag befann mig i under 1970-talet (disputerade 1980). Universiteten bedrev på den tiden vetenskaplig verksamhet (forskning och undervisning) och var inte centra för en ideologisk aktivism. Men, som sagts, läs vad Nationella sekretariatet för genusforskning skriver och ägnar sig år. Det är faktiskt dina och mina skattepengar som används för detta.

 

 

 

2 svar to “THE GENDER UNICORN -VAD ÄR DET?”

  1. Lennart Lindsjö Says:

    Vi måste alla veta vad The Gender Unicorn betyder! Det är viktigt i den akademiska världen och utgår från ”the deep state” det sk svamparnas rike i USA. The Gender Unicorn skall malas in i arbetarnas medelklass. Begreppet är menat att göra oss alla till förvirrade höns som står och kacklar. Medan globalisternas oligarker skrattande föser in oss i deras chickenfarm.

  2. Lennart Waara Says:

    Drastiskt men korrekt formulerat! That’s what it is!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: