PENNINGRULLNINGEN PÅ MIGRATIONSVERKET!

Är det inte dags att Riksrevisionen granskar Migrationsverket i grunden. Det rapporteras om muslimer som arbetar på Migrationsverket och endast beviljar muslimer asyl men avslår kristna flyktingar! Det finns också en del rapporter om att aktivister sökt sig till Migrationsverket och därifrån driver en öppna gränsers migrationspolitik!
 
Penningrullning under de senaste åren behöver granskas. I MSM har det rapporterats om en asylanläggning för ensamkommande i Göteborg som debiterade Migrationsverket 10 000 kronor per migrant och dygn. Flera fall av dygnstaxor på 6 000 kronor har förekommit. Detta måste undersökas, presenteras och ansvariga ställas till svars.
 
Nu förekommer uppgifter om vilka belopp som Migrationsverket beviljat för reparation av sönderslagna asylboenden. Beloppet 6,5 miljarder kronor förekommer. Det måste granskas, verifieras och ansvar utkrävas.
 
Det finns inget ymnighetshorn från himlen där resurser ramlar ner. Det är svenska skattebetalare inbetalda skatter som politiker och ansvariga tjänstemän på Migrationsverket förbrukar. Skattepengar som jag och andra arbetar ihop och betalar in!
Svenska medborgare har helt enkelt rätt att få veta hur mycket av deras skattepengar som förbrukats av Migrationsverket per år från låt säga år 2000 och till vilken nytta. Inklusive fördelning på olika kostnadsposter; intern byråkrati, personalkostnader, migranter av olika slag, kommunbidrag, bidrag till olika typer av boenden etc.
****
Jag är ekonomisk historiker till utbildning och har arbetet på Riksrevisionsverket både med metodutveckling och revision samt med uppdrag åt Finansdepartementets budgetavdelning. Jag skulle gärna vara med och arbeta som ex konsult med att granska anslagsförbrukningen i form av räkenskaper, beslutsdokument, policydokument, intervjua ett stort antal anställda, granskning av migrantboendenas räkenskaper (ett signifikant urval), kommunala användningar av bidrag etc. etc. Det är en omfattande undersökning men inte särskilt teoretisk besvärlig. En gedigen genomgång och rapport skulle vara ett välgörande underlag i debatten och med fakta och empiri visa vad som gjorts och vad det kostat!
Med vänliga hälsningar
Lennart Waara
Fil Dr
Tidigare anställd  som revisionsdirektör
vid Riksrevisionsverket i sex år
under GD G Rune bergren
OVANSTÅENDE TEXT SKICKADES SOM MEJL TILL RIKSREVISIONEN.
Nedanstående är deras svar till mig:

Tack för ditt mejl.

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att självständigt och oberoende granska den verksamhet som bedrivs av staten. Riksrevisorerna leder Riksrevisionens verksamhet och beslutar vad som ska granskas och hur granskningen ska gå till.

Information som lämnas till Riksrevisionen kan komma att ingå i omvärldsbevakning och riskanalys inför planering av kommande revisionsinsatser. Sådan information bidrar även till att bredda vår erfarenhets- och kunskapsbas. Kopia av din skrivelse har därför överlämnats till de enheter vid Riksrevisionen som har Migrationsverket inom sitt ansvarsområde.

Någon särskild återkoppling till enskilda om vad information som lämnats till Riksrevisionen har lett till görs dock inte.

Som upplysning kan Riksrevisionen informera att det finns både inledda och genomförda granskningar avseende migration. Dem hittar du på Riksrevisionens hemsida: www.riksrevisionen.se/rapporter/amnesomraden/migration.se

Med vänlig hälsning

Viveka Norman

Genom

Anne Christine Berg

Registrator

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: