ÄR IPCC OCH JOHAN ROCKSTRÖM EN HUMBUG?

Hur kan man veta om IPCC:s budskap är humbug?

Jag skall vara så pedagogisk som möjligt! Det IPCC presenterar är INTE en beskrivning och analys av verkliga förhållanden eller verkliga utfall.

Det som presenteras är endast en prognos utifrån en datorsimulering. Datorsimuleringar bygger generellt på ett antal antaganden, en teoretisk modell (av varierande grad av sofistikering) samt ett antal empiriska grunddata som stoppas in i modellen. Alla som har någon vetenskaplig metodträning vet att datorsimuleringar inte skapar säkra prognoser.

Teoretiska modeller och datorsimuleringar utifrån modellerna är osäkra i olika avseenden. Prognoser är förenade med osäkerheter, felmarginaler och ger snarast ett spann med en möjlig mininivå och en maxinivå som i vetenskapliga sammanhang anges! Det finns olika mått som forskare använder för att ange osäkerheter och felmarginaler. Framförallt skall inte prognoser presenteras som verkliga utfall. De skall inte heller uppfattas som en beskrivning av faktiska förhållanden och utfall. Vad modellen och simuleringen ger är en eller flera framtida möjliga utfall givet att antagandena och den teoretiska modellen är någorlunda korrekta.

Ett första exempel. Meteorologer presenterar en prognos över vädret kommande dagar och kanske någon vecka. De gör det på basis av faktiska väderdata i simuleringsögonblicket. Dessa faktiska väderdata matas in i en meteorologisk modell för datorsimulering. Utifrån vad modellen och simulering ger till resultat presenterar meteorologen en väderprognos för kommande dag och ibland någon vecka/tio dagar. När väderprognosen uttalar sig om längre tidshorisonter än ett par dagar blir den allt osäkrare. Osäkerheten ökar exponentiellt med längden på prognosperioden! Ofta, men inte alltid, påtalar meteorologen detta att prognosen är osäker och att den på längre sikt är mycket osäker.

Så gör inte IPCC och Rockström. De uttalar sig med säkehet om vad som kommer att bli utfallet om 20 – 25 år utan att ange någon osäkerhet eller möjlig felmarginal. Inte heller är de tydliga med att de bygger sina påståenden på datorsimuleringar! Ner på enskild decimal påstår IPCC och Rockström vad som kommer att hända med den globala uppvärmningen. Det är inte seriöst, det är inte i enlighet med vetenskapliga metoder, det är inte fakta utan politisk propaganda.

Ett andra exempel. Nationalekonomer har mycket sofistikerade modeller över hur ekonomin fungerar. De har säkra och reliabla empiriska data att stoppa in i modellerna. Ändock kan de inte med någon grad av säkerhet uttala sig om längre perioder än kommande år eller möjligen två till tre år. Därefter blir osäkerheten och felmarginalen i de ekonomiska prognoserna alltmer osäkra i takt med längre tidshorisonter. Trots mycket sofistikerade modeller och kontrollerade empiriska data till modellerna blir nationalekonomiska prognoser förvånande ofta fel. Ibland är felmarginalerna begränsade men ibland med betydande magnitud. Inte helt sällan anger prognoserna fel riktning ifråga om ökning/minskning eller tillväxt/stagnation. Det finns för övrigt forskning på hur säkra/osäkra nationalekonomiska modeller och prognoser är!

Inget av de metodresonemang kring osäkerhetsmarginaler och felmarginaler som meteorologer och nationalekonomer garderar sina prognoser med återfinns hos det som IPCC presenterar via media och politiker och som den politiska professorn Johan Rockström (agronom inte klimatforskare) torgför via MSM. Det är helt enkelt inte trovärdigt.

2 svar to “ÄR IPCC OCH JOHAN ROCKSTRÖM EN HUMBUG?”

  1. Lars Tyskling Says:

    Dessa herrar och organisationer har liksom haft fel tidigare. Isbjörnarna är utrotade, all is är borta i Arktis. Grönlandsisen på väg bort. Golfströmmen är borta. Och förra året sades att vi skulle få en rad av blöta, kalla somrar. Snön är borta i landet redan, enlig Holmberg. Fakta på land och hav är att isen ligger tät vid Nordpolen (gick inte att komma dit med vår isbrytare). med nuvarande hastighet tar det 10 000 år för Grönlandsisen att smälta och i vintras hade vi ett rekordår beträffande snön (här i Gammelstad var det 120 cm snö). Snöslungan gick flera gånger om dagen. Havet stiger med en millimeter per år. Maldivernas yta ökar. med detta inte sagt att det inte finns en växthuseffekt (den har jag känt till i decennier) och det finns en förstärkt sådan. Men alarmisterna och deras prognoser måste vi granska. Det de presenterar är inte fakta om hur det kommer att bli.

  2. Lennart Waara Says:

    Instämmer Lars! Varför har media inte granskat tidigare alarm som med tiden helt fallerat? Borde väl påverka trovärdigheten för nya larm?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: