MUSLIMERS ANDEL AV BEFOLKNINGEN OCH PROGNOS TILL 2050

Är invandringen stor landar vi på 30,6 procent muslimer, enligt Pew

Enligt den nya Pew-rapporten är andelen muslimer i Europa i dag 4,9 procent. I Sverige är siffran 8,1 procent, omkring 800 000 personer 2016. Bara Bulgarien och Frankrike har i dag större andel muslimer än Sverige, enligt Pews data över EU-länder samt Norge och Schweiz.

Forskningscentret presenterar tre scenarier för hur det kan komma att se ut 2050 i EU:s 28 medlemsländer samt Norge och Schweiz. Scenarierna utgår från hur stor den generella invandringen blir.

Upphör invandringen helt blir siffran 11,1 procent muslimer i Sverige. Ökningen beror på att muslimer är yngre och har högre födelsetal än den övriga befolkningen, enligt Pew.

Är invandringen ”medelstor” blir andelen muslimer i Sverige 20,5 procent år 2050.

Om invandringen är ”stor”, alltså som under den rekordstora tillströmningen 2014-2016, landar vi på 30,6 procent.

Både vid ”medelstor” och ”stor” invandring kommer procentsiffran i Sverige att bli klart högre än övriga europeiska länder. I reella tal leder de tre scenarierna till mellan 1,1 och 4,5 miljoner muslimer i Sverige 2050, enligt Pew-rapporten.

Också på Pew understryker man att det inte handlar om några exakta förutsägelser eftersom mycket kan ändras när det gäller migration.

”Inget av detta är förutsägelser eftersom det är omöjligt att förutsäga framtida migrationsmönster; inget kommer att gå exakt så här. Men alla är databaserade projektioner, avsedda som en startpunkt från vilken man kan föreställa sig andra scenarier”, skriver Michael Lipka, Pew-centrets redaktör med fokus på religionsfrågor.

Scenariot med ”noll” invandring är osannolikt, menar Lipka

Han påpekar att scenariot med ”noll” invandring är osannolikt. Likaså det med ”stor” invandring som under 2014–2016 eftersom europeiska länder har stramat åt sin policy för att minska flyktingströmmen.

”Baserad på nuvarande omständigheter med vanlig migration i kombination med att ett något minskat antal flyktingar fortsätter att komma, kan den mest realistiska slutpunkten för Europa ligga någonstans mellan scenarierna för medelstor och stor migration. Det innebär att muslimer kan utgöra mellan 11,2 procent och 14 procent av Europas befolkning 2050”, skriver Michael Lipka.

 

 

 

Min kommentar:

Om vi antar att de som är judar, hinduer, buddhister är några enstaka procent så är resten av befolkningen kristna (protestanter, frikyrkliga, katoliker), sekulära kristna, ateister och agnostiker.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan idag är ca 6,1 miljoner. Sedan 2014 har i genomsnitt 5-6000 trätt in i kyrkan medan i genomsnitt ca 60 000 har utträtt. Antalet medlemmar i Katolska kyrkan är ca 100 000 enligt egna uppgifter men har varierat mycket över åren och är sannolikt i ökande även om inga säkra uppgifter finns.

Varför ökar muslimerna sin andel. Ja, det första svaret är ju enkelt; vi har anledning att kalkylera med att antalet muslimer kommer att öka i antal i och med att den övervägande majoriteten av dem som migrerar till Sverige är muslimer.

Vi har också anledning att räkna med en betydande anhöriginvandring kommande fem-tio år. Migrationsverket har angivit olika siffor varierande mellan 400 000 och 600 000. Stor osäkerhet råder i den prognosen. Dessa är dock till sin numerär inte så många att andelen muslimer av befolkningen skulle öka så mycket som till mellan 20 procent (medelprognosen) och 30 procent (den höga prognosen).

Anledningen till att vi har en kraftig ökning av andelen muslimer i Sverige (och vissa andra länder i Europa) är följande: Kvinnor i muslimska länder föder grovt räknat 1 barn mer per kvinna än kvinnor i Västeuropa. Det är typiskt för fattiga länder med en högre fertilitet per kvinna än för mer välstående kvinnor i Västeuropa. Muslimska kvinnor som migrerar till Sverige fortsätter i Sverige att ha en högre fertilitet än etniskt svenska kvinnor (oavsett religion). Om man antager en välståndsökning kommer till stånd för dessa muslimska kvinnor som närmar sig välståndet för etniskt svenska kvinnors så utgår en del demografer ifrån att också fertiliteten per kvinna minskar över tiden. Vi talar årtionden. Hur mycket fertiliteten minskar med välståndsökning om ens något vet vi inte. Det är med utgångspunkt i olika grundantaganden om denna förändring i antalet barn per muslimsk kvinna som de olika progonsnivåerna är kalkylerade.

Jag är inte djupt inläst på demografi men dessa frågor om kvinnors fertilitet i olika kulturer (särskilt den arabiskt muslimska) har diskuterats och analyserats i ett par årtionden.

Frankrike har i flera år offentligt diskuterat detta samhälleliga problem. Den intellektuella diskussionen är betydligt mer öppen i Frankrike. Det är också det enda Västeuropeiska land med en högre andel muslimer än Sverige redan idag! Det finns också skönlitterära författare som beskriver detta ex. Michel Houellebecq.

Därför är jag är benägen att se det som händer som ett hot mot svensk kultur och traditioner, offentlig ekonomi och välfärd, arbetsmarknad och politik. Jag har skrivit flera längre texter om detta.

Den stora majoriteten migranter från de senaste årens massmigration är muslimer. Det därpå pågående uppbygget och utvecklingen av en muslimsk diaspora i våra 28 utanförskapsområden är oroande. Ibland hävdar poliser att det råder krigstillstånd där. No-go zones enligt SvD! I dagarna har vi bl.a i SR hört att det finns minst 152 män som lever i månggifte. Mörkertalet är stort. Barnäktenskapen ökar, också här med stora mörkertal över det faktiska antalet. Det finns unga hustrur till äldre muslimska män som är berättigade till barnbidrag! Könsstympning av unga flickor. Ett enormt patriarkalt förtryck av flickor och kvinnor. Enligt SVts genomgång idag ca 800 unga män i gängkriminalitet med sprängningar, skjutningar och dödsskjutningar som synligt resultat. Klanvälden hämtas från de muslimska arabländerna och etableras nu i Sverige, se ex imamen i Göteborg med ca 200 medlemmar som han styr helt vid sidan av polisens makt och inflytande. Sharialagar på väg att vinna grepp om befolkningarna i de muslimska utanförskapsområdena. En befolkning som nästan uteslutande är bidragsberoende och lever på skattebetalarnas bekostnad. Låga sysselsättningsnivåer pga av låg kompetens/humankapital. Av de muslimer som kommit från norra Afrika är 62 procent funktionella analfabeter. Efter 19 år är sysselsättningsnivån 69 procent för migranterna. Break even för skatteintäkter och kostnader går vid en sysselsättningsnivå på 75 procent. Det betyder att de sannolikt aldrig kommer att lämna ett nettobidrag till de offentliga finanserna och välfärden. Det är också bakgrunden till hotet mot pensionssystemet på sikt. Svenskar har en sysselsättningsnivå på 85 procent sett över en längre period.

Listan kan göras än längre och beläggas med empiri hela vägen. Ja, jag ser den kraftiga expansionen av en helt främmande kultur i form av en muslimsk diaspora som ett hot!

DEN FULLSTÄNDIGA ARTIKELN MED ALLA TABELLER PÅ ENGELSKA:
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: