MILJÖPARTIET LAGSTIFTAR OM PERMANENTA NEDFÖRSBACKAR!

En politisk satir!

Från vanligtvis välunderrättade källor i regeringen (dvs från partikansliet) meddelas att miljöpartiet MP arbetar med ett lagförslag om att införa permanenta nedförsbackar i Sverige.

På presskonferens i Kanslihuset presenterar MP:s språkrör Gösta OrmOlin förslaget. Han försäkrar att detta kommer att leda till avsevärda minskningar av fossila bränslen som bensin och diesel. Särskilt gynnsamma resultat kan förväntas på landsbygden eller ”redneck country” som de bildade svartklädda vänsterfolket (Fi, V och MP) på Södermalm säger medan de bakar sitt surdegsbröd och låter muslimskägget växa i sympati med de muslimska invandrarna (utanför Södermalm skall tilläggas där får de inte plats).

Ett tillägg till lagförslaget som arbetats fram tillsammans med Stockholm Real Silly Center är att förse framhjulen på samtliga bilar med de nya supergeneratorerna som Elon Musk tagit fram. Generatorerna skall kopplas till kraftfulla ackumulatorer som kan lagra den producerade elen vid körning i nedförsbacke-Sverige. Ackumulatorerna skall sedan på vissa särskilt uppbyggda stationer kunna tankas ur till el-nätet och därigenom bidra till elförsörjning i Sverige. Nedförsbackebilkörning (NFBBK som förkortningen lyder i propositionstexten) beräknas i det bästa scenario kunna lämna ett bidrag som överstiger vindkraftens så snart alla nedförsbackar är på plats!

Ett smolk i bägaren är att dessa supergeneratorer i likhet med vindkraftverkens generatorer kräver stora mängder av de sällsynta jordartsmetallerna skandium, ytrium och lantanoiderna. Dessa finns i brytningsbara mängder (typ, 1 gram per 10 ton brytmassa) i Sverige i ett område öster om Vättern. MP försäkrar att en storskalig dagbrytning i området kommer att åläggas strängast tänkbara miljökrav. Bland annat skall alla maskiner drivas med elektricitet från den elkraft som återvinns av bilarna i det nya nedförsbacke Sverige.

MP:s talesperson Gösta OrmOlin säger att detta är ett systemgenombrott för MP i regeringen men rättar sig snabbt och säger att han menade ett systemskifte för den svenska bensinförbrukning och elproduktionen som nu äntligen fått en samlad lösning. Lösningens kärna är att man lyckats göra bensinförbrukning och elproduktion kompatibla med varandra.

Den politiska reporter som för statstelevisionen rapporterade i direktsändning från presskonferensen i Rosenbad var dock inte riktigt säker på att han förstod vad Gösta OrmOlin menade men den starkt positiva responsen från den samlade presskåren var sådan att han inte vågade ställa en klargörande fråga.

Alliansen som inte längre finns i sinnevärlden svarar från Andevärlden att man inte kan svara nu utan förhåller sig stabilt tveksamma.

Vänsterpartiet stödjer förslaget och hävdar att de redan under den stalinistiska perioden visat att man kan använda tvångsarbetskraft för kraftiga förändringar i landskapet medelst grävning för hand.

S som regeringskollega till MP är beredd att i budgetprocessen pröva förslaget utifrån kalkylerade kostnader och vinster. Finansminister Maggan Anders föreslår en skatteintroduktion på den el som levereras från ackumulator till elnätet. Den förväntas bli blygsam till en början.

Kommunalråden ute i landet ser möjligheter till att utveckla den regionala elförsörjningen samt en möjlighet att sysselsätta flyktingar och välfärdsinvandrare. För att gräva fram alla nedförsbackar kan det uppstå sysselsättningsmöjligheter för dem med låg eller ingen utbildning! Analfabeter från Somalia bidrar redan idag till nedförsbackarna!

Prof. Strömrock vid Stockholm Real Silly Center är försiktigt positiv och ser stora möjligheter att detta kan vara ett tungt svenskt bidrag till globaliseringen och hela vårt jordklots nedförsbacke! Professor Strömrock kommer att ta upp frågan på det kommande mötet i Jaruba Jamaica med World Congress on One-eyed Climate Research
Fattiga länder skulle kunna se förslaget som en möjlighet att lösa elbristen.

USAs president Donald J Trump är dock tveksam till förslaget. Han avfärdar förslaget rakt av som Fake News! Enligt läckor från Vita Huset till Washington Post har Donald J Trump hörts
mumla; ”Sweden, Sweden…. I can´t believe it´s Sweden”!

Leonardo Montagna  

Eastern Street

Hammerfield

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: