BAKGRUND OCH TOLKNING AV MIN LOGGA

Jag har många gånger skrivit att jag inte sympatiserar med något politiskt parti, jag svär inte på något partiprogram. Jag omfattar inte någon politisk ideologi. Det betyder långt ifrån att jag är vilse i den politiska pannkakan.

Röstar i allmänna val gör jag. Ofta olika i de olika valen. Ibland på person men ofta ”taktiskt” dvs utifrån en bedömning av vad som är minst skadligt, näst bästa val eller efter vilken huvudfrågan är för tillfället, exempelvis att få stopp på den skadliga muslimska massmigrationen och islamiseringen samt att introducera en återvandringspolitik.

Som intellektuell förhåller jag mig fri/fristående, bland annat genom att inte vara medlem i någon, ens i marginellaste mening, politisk gruppering. Jag intar de ståndpunkter som studier av aktuell empiri och teoretisk analys bjuder. När exempelvis Naturskyddsföreningen blev ett politiskt bihang/avdelning till Miljöpartiet lämnade jag och uppmanade andra att göra detsamma. Detsamma kan sägas om den intellektuellt förfallna organisationen WWF.

Min personliga logga innefattar tre intellektuellt bestämmande politiska ledord; Veritas, Libertas, Pro Suecia. Presenterade mot en blå-gul bakgrund av en vase, en historisk Wasa-kärve.

I tur och ordning.

Veritas, sanning. Utan att gå in i en djupare analys av sanningsbegreppet så avser jag därmed i common sense mening att sanningen finns någonstans därute och att man kan närma sig den genom studier av faktiska förhållanden, historiska processer, ekonomiska, sociala och politiska strukturer. Empiri i vid mening helt enkelt. Även om vi aldrig fullt ut når fram till vad som skulle kunna beskrivas som Sanningen så kan vi genom idogt studium hela tiden närma oss den.

En viktig måltavla är självfallet maktklanerna och de politiska partierna, deras program, ideologier och implementeringarna i praktiska åtgärder och politik. Makt-klanen i SAP står självfallet i fokus utifrån det långa politiska regeringsinnehavet och den politiska hegemonin. Problemformuleringsprivilegiet (det utmärkta av döde Lars Gustafsson introducerade begreppet) innehas i rikspolitiken av SAP. Ibland beskrivs övriga politiska partier i riksdagen som varianter av socialdemokratin. Det ligger något i det just med utgångspunkt i det socialdemokratiska problemformuleringsprivilegiet. 

Libertas, frihet. De medborgerliga fri- och rättigheterna med historisk grund i franska revolutionen 1789 är viktiga. Så viktiga att de har grundlagsfästs. Demonstrations-, mötes-, yttrande-, organisations- och tryckfriheterna är grundläggande för demokratin. När de hotas, hotas demokratin. Den svenska tryckfrihetslagen har sin grund i Gustaf III politiska verksamhet och är den äldsta i världen. Alla dessa grundlagsfästa friheter har under senare år attackerats, ja det är korrekt ordval, av de ena lagförslaget efter det andra och det tredje före av den Stasi-socialistiska psykopaten med ”small man complex” Morgan Johansson. För mig är den Amerikanska Konstitutionens Amendment 1 en förebild. Inget skall var förbjudet att säga eller skriva. Paragrafen om ”hets mot folkgrupp” och andra liknande svenska lagar är en styggelse. Obehagliga uppfattningar, yttranden och texter skall bemötas i intellektuell debatt inte med lagar, polis, domstolar och fängelser som sker i Sverige idag under den socialdemokratiska regeringens egid.

Detta är huvudmotiv och driving force in min intellektuella verksamhet med omfattande läsning och skrivande.

Pro suecia, För Sverige. Den svenska nationen, kulturen och sociala sammanhållningen är utsatta för ett enormt hot från den socialistiska SAP-klanen med islamisering, globalistisk politik och medvetet systematisk ”proletarisering” (ett stolpigt begrepp med marxistiska konnotationer men jag väljer ändock att använda det) av arbetarklass, hantverkarklass och medelklass genom att förstöra den traditionella svenska sociala tryggheten, sammanhållningen och den etniska enheten genom medveten muslimsk massmigration med konsekvenser som islamisering, svår kriminalitet, våldtäkter, sharialagar i diasporan och de påbörjade muslimska inbördeskriget. Ekonomiskt pressas dessa strata av medveten hård beskattning med ett skattetryck som är högst i världen, genom konfiskatoriska hushållskostnader för el, drivmedel och nu stigande räntor och inflation. Nödtorftigt och tillfällig plåstrade av ad hoc introducerade bidragssystem.

Det nationella oberoendet och självbestämmandet hotas av globalistiska agendor och maktcentra, organisationer och projekt som EU, FN, NATO och de globalistiska nätverk i vilka svenska makthavare är medlemmar. Bilderbergsgruppens svenska medlemmar kan hittas på Wikipedia, för att nämna ett exempel. Swexit är en fråga att driva i det sammanhanget.

Slutligen vasen, Wasa kärven, som står för traditionell svensk högkultur liksom den magnifika svenska historien. Jag skriver ganska ofta om svensk historia från äldsta tid till 1900-talshistoria. Det är en del av värnandet och försvaret av nationen Sverige och etniska svenskars historia och kultur. Just på dessa områden hotas de av globalistiska uppfattningar som Fredrik Reinfeldts och Mona Sahlins påstående om svensk historia som ”barbari”. Sverige ha varit och är en högkultur alltifrån bronsåldern och framåt. Svensk ingenjörskonst är och har varit globalt framgångsrik. En lista, en kanon om ni så vill, över svenska uppfinningar, världsföretag, konst och kultur finns under denna länk: https://lennartwaara.com/category/svenska-uppfinningar-och-kulturkanon/

Vi är och skall fortsätta att vara svenskar i ett etniskt homogent land. Den pågående förstöringen av det oersättliga arvet från våra förfäder som nu medvetet och aktivt drivs av SAP-klanen i form av islamisering måste stoppas till varje pris. Om nödvändigt med de yttersta av medel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: