AVUNDENS POLITIK OCH IDEOLOGI

Jag tror det var Jordan B  Peterson som vid läsningen av George Orwells ”The road to Wigan Pier” hade lärt och insett att det som driver socialister inte är omtanke om det arbetande folkets väl och ve utan fastmer hatet, avunden och illviljan emot borgarklassen med utbildning och pengar.

Ingenstans är det mer synligt än i attityd och konkret politik hos de svenska Socialdemokraterna. Från makarna Myrdals socialisering (och indoktrinering) av barnomsorgen via statliga insatser istället för ett sant och viktigt familjeansvar (familjen som enhet i nationen är på väg att förstöras av pervers hbtq/genuspolitik) över nedrustning av skola och universitet. I den medvetna strävan att göra all utbildning lika lite värd och deklasserad har man förstört grundskola och gymnasium. Idag är snart sagt varje typ av yrkesutbildning en gymnasieutbildning som leder till någon sorts urvattnad studentexamen. Jag har tagit studenten i den gamla krävande pluggskolan där man kunde underkännas vid den muntliga tentamen med examinatorer från universitet på själva examensdagen. Därifrån kommer traditionen att de som klarat examen springer ut för att möta anhöriga som väntat i spänning utanför. Några fick gå ut bakvägen eftersom de underkänts i den muntliga tentamen.

Det är också intressant att iakttaga hur det hysteriska firandet av studentexamen har ökat i omfattning i takt med urholkningen och värdet av en studentexamen. På den tiden – 1960-tal – kunde en studentexamen ensam kvalificera för ett bra arbete. Idag är inte ens akademisk grundexamen en garant för arbete om man inte är rikspolitiker S i regeringen då en ny s.k. högskolexamen på fyra betyg – alltså inte ens motsvarande en fil kand – kan räcka som merit.

Skattetrycket i Sverige är dock det stora problemet. Sverige har världens tredje högsta skattetryck på väg mot det högsta igen (där var vi innan värnskatten togs bort) om Socialdemokraterna får fortsätta att hållas. Både bensinen och elavgifterna domineras av skatter som dessutom innehåller moms på skatten. Arbetarklassen och den lägre medelklassen ute i landet pressas hårt av kostnader för el och för nödvändiga familjetransporter med bil. Kollektivtrafiken lyser med sin frånvaro. Förutom alla indirekta skatter på el, bensin, konsumtion, mat och liknande så är skatten på lönearbetet nerpressande i synnerhet för dem som börjar få anständiga löner då skatten ökar dramatiskt. Jag räknade ut att jag med mina pensionsförsäkringar inklusive det pensionen användes till betalade drygt 75 procent i samlad skatt till staten och kommunerna för att dessa skall kunna försörja migranter som inte vill/kan försörja sig utan lever på mina och dina skatter.

Det gäller dock icke för cheferna i den socialistiska djupa staten som har rent extrema löner (150 000 – 200 00 per månad) för det de uträttar av förtyck av och försämringar för medborgarna. Se exempelvis vad generaldirektören för Trafikverket sysslar med! Nytta för folkflertalet är det inte. Inte heller Postnords VD med 500 000 kr per månad i lön gör någon större nytta för oss medborgare.

De svenska Socialdemokraterna som nu i snabb takt förlorat och förlorar arbetarklassen till SD har blivit ett bidragsparti för dem som inte försörjer sig utan lever på bidrag från oss skattebetalare och för migranter enkannerligen muslimska dylika. 

Socialisterna drivs av hat och avund mot dem som besitter bildning, högre utbildning och/eller pengar. Dvs en välbeställd och utbildad högre medelklass och företagare. Det är bakgrunden till den urholkande politik med extrem högskattepolitik samt muslimsk massmigration av dysfunktionella från MENA som Socialdemokraterna driver.

De sjunger ju inte heller versen i Internationalen som handlar om skatter, trots röda fanor, knutna nävar och blossande kinder: 

”Båd´stat och lagar oss förtrycka

vi under skatter dignar ner”.

Om de inte heter Wallenberg eller Persson/Tamm då de förstnämnda utgör en skuggregering som träffar Stefan Löfven över lunch en gång i veckan eller som de senare får undantagslagstiftning för förmögenheten av Göran Persson.

För Sveriges framtid är det viktigt att bryta den socialdemokratiska avundens och hatets politik för att Sverige återigen skall tillväxa, utvecklas och förändras till en framgångsrik nation igen för riktiga svenska familjer av arbetare, tjänstemän, lägre och högre medelklass.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: