DET MUSLIMSKA HOTET!

Jag är beredd att gå i döden för Sveriges grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna (med rötter i franska revolutionen), dvs mötes- och demonstrationsfrihet, yttrande- och tryckfrihet samt regionsfrihet!

Svenskar är och skall vara fria att välja religion eller att stå utanför efter eget beslut. Själv är jag kristet troende med tioåriga funderingar att konvertera till katolik.

Den muslimska befolkningsökningen är dock av annat slag. I kausal mening är den snarast en konsekvens av den okontrollerade massmigrationen från främst muslimska länder (arabiska och Nordafrika).

Det är väl snarast den religionskultur som de för med sig och vars kulturella och sociala traditionsinnehåll jag beskrivit utförligt i tidigare texter. De har i Sverige fört in ett religiöst kulturellt innehåll som är helt främmande för vår västerländska kultur.

På samma sätt som massmigrationen är okontrollerad och medför nuvarande och kommande ansträngningar på Sverige socialt, kulturellt, offentliga finanser och välfärdssystem samt politiken så innebär alla med en religiöst kulturell bakgrund i muslimskt dystopiska länder en enorm påfrestning och hot mot svensk kultur och traditioner.

Det handlar inte om att förbjuda muslimer att utöva sin religion!

Det handlar för det första om att med lagstiftning, utbildning och träning m.m. tvinga/förändra (Zuckerbrot und Peitsche) dem att anpassa sig till svenska värderingar, kultur och traditioner (jag avser t ex sådana viktiga och antisociala beteenden som månggifte, barnäktenskap, könsstympning, kvinnoförtryck, shariatillämpningar, klanstrukturer och liknande).

För det andra och viktigaste så måste Sverige begränsa den massmigration som idag är okontrollerbar och att repatriera dem som inte är rena flyktingar (från krig och förföljelse) vilka är en minoritet av dem som kommit. Ett tydligt exempel är de afghaner som genom att kasta passen, ljuga om sin ålder, som inte var flyktingar och ljög sig in med falska legender!

Jag är benägen att se det som händer som ett hot mot svensk kultur och traditioner, offentlig ekonomi och välfärd, arbetsmarknad och politik.

Den stora majoriteten migranter från de senaste årens massmigration är muslimer. Det därpå pågående uppbygget och utvecklingen av en muslimsk diaspora i våra 28 utanförskapsområden är oroande. Ibland hävdar poliser att det råder krigstillstånd där. No-go zones enligt SvD! I dagarna har vi bl.a i SR hört att det finns minst 152 män som lever i månggifte. Mörkertalet är stort. Barnäktenskapen ökar, också här med stora mörkertal över det faktiska antalet. Det finns unga hustrur till äldre muslimska män som är berättigade till barnbidrag! Könsstympning av unga flickor. Ett enormt patriarkalt förtryck av flickor och kvinnor. Enligt SVts genomgång idag ca 800 unga män i gängkriminalitet med sprängningar, skjutningar och dödsskjutningar som synligt resultat. Klanvälden hämtas från de muslimska arabländerna och etableras nu i Sverige, se ex imamen i Göteborg med ca 200 medlemmar som han styr helt vid sidan av polisens makt och inflytande. Sharialagar på väg att vinna grepp om befolkningarna i de muslimska utanförskapsområdena. En befolkning som nästan uteslutande är bidragsberoende och lever på skattebetalarnas bekostnad. Låga sysselsättningsnivåer pga av låg kompetens/humankapital. Av de muslimer som kommit från norra Afrika är 62 procent funktionella analfabeter. Efter 19 år är sysselsättningsnivån 69 procent för migranterna. Break even för skatteintäkter och kostnader går vid en sysselsättningsnivå på 75 procent. Det betyder att de sannolikt aldrig kommer att lämna ett nettobidrag till de offentliga finanserna och välfärden. Det är också bakgrunden till hotet mot pensionssystemet på sikt. Svenskar har en sysselsättningsnivå på 85 procent sett över en längre period.

Listan kan göras än längre och beläggas med empiri hela vägen. Ja, jag ser den kraftiga expansionen av en helt främmande kultur i form av en muslimsk diaspora som ett hot!

Ett svar to “DET MUSLIMSKA HOTET!”

 1. Jan Östman Says:

  Även om du inte är en ropande röst i öknen, så är det sorgligt få som på allvar vill ta upp saken i offentligheten.
  Här är dock en, med en länk till den i Sverige oförliknelige Johan Hakelius:
  http://fnordspotting.blogspot.se/2018/01/30-procent.html
  Hälsningar
  Janne

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: