DEN MUSLIMSKA DIASPORAN!

Jag försvarar de gamla borgerliga fri- och rättigheterna vari ingår religionsfrihet – vår rätt att tro och aktivt tillbedja vilken Gud vi vill – samt yttrande- och demonstrationsfrihet, också för vänster- och högerextrema grupper (inkl de autonoma och NMR). Däremot skall våld mot oliktänkande hanteras av polis och rättsväsende!

Jag vänder mig inte heller emot den enskilde troende muslimen. Det jag har försökt att göra är att påvisa att muhammedanismen/islam i enlighet med Muhammeds lära och praktik och Koranens texter är en våldbejakande och statsbyggande religion. Denna djupläsning av islam har jag presenterat i fem längre artiklar som du finner här på FB eller på min blogg.

Framväxten av en muslimsk diaspora är både kopplat till det nämnda och samtidigt en helt egen fråga sammanhängande med massmigrationen – drygt 350 00 de senaste åren – till Sverige från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika.

Dessa migranter har i betydande utsträckning – om än inte helt – samlats i våra 28 utanförskapsområden. Där har med tiden utvecklats en helt egen kultur som jag helt kort beskriver nedan. Samtliga presenterade punkter kan var och en beläggas och analyseras i egna texter.

Den som är inläst på historien om den fattiga judiska diasporan i Europa före första världskriget och under mellankrigstiden, främst de gamla östeuropeiska länderna, med en helt egen, i flera avseenden helt introvert, kultur kan få en grov historisk förlaga. De finns paralleller mellan den historiska judiska diasporan och den nu framväxande muslimska diasporan i Sverige om än inte direkta likheter. Den judiska diasporan hade före – Israels skapande 1948 – inget hemland. Det har den muslimska diasporan i Sverige.

Vad utmärker då den muslimska diasporan i Sverige?

Den utvecklas inom geografiska avgränsade områden i utkanterna av våra stora städer. Polisen diskuterar idag om det råder ett ”krigsliknande tillstånd” eller inte (se diskussionen mellan rikspolischefen och chefen för den internationella organiserade kriminaliteten). SvD har på ledarplats (Per Gudmundsson) döpt dem till no-go-zones för flera år sedan! Politikerna kallar och polisen beskriver och analyserar dem som utanförskapsområden, f.n. 28 och växande.

En egen muslimsk kultur har redan utvecklats och som helt står i strid med vad Sverige stått för och kämpat för. Ett genus apartheid förstärks med ett brutalt patriarkalt kvinnoförtryck och omyndigförklarande av kvinnor från äkta män, bröder och manliga släktingar. Det har blivit väldigt synligt i gatubilden i våra storstäder där vi ser vi dem i slöja och hijab. Till och med små flickor kan ses i dessa plagg utmärkande för ett patriarkalt förtryck. Centrum i Västerås är helt dominerat av dessa!

Vi har från muslimska araber i Mellanöstern fått in aktiv och aggressiv antisemitism i Sverige, senast demonstrerat vid synagogorna i Malmö och Göteborg. Men det finns gott om exempel på just detta från andra städer, exempelvis Stockholm. Beskrivs i bl. a DN och SvD!

Vi har fått se exempel på könsstympningar av små flickor, barnäktenskap (pedofili) och månggifte (inte bar i Nacka i Västerås kan man se en man gå omkring med två gravida hustrur). Vårdcentraler rapporterar om allt fler önskemål om oskuldskontroller av unga kvinnor! Statliga myndigheter undersöker för närvarande hur omfattande månggiftet är i Sverige. I samtliga nämnda företeelser råder ett stort mörkertal eftersom de flesta övergreppen inte når våra domstolar!

En våldtäktskultur har introducerats främst med de ensamkommande afghanerna. Se statistiken över dömda (4000 domar) sexualbrottslingar mellan 2012 och 2017. De svarar för 84 procent av dömda för grupp- och överfallsvåldtäkter utomhus.

Vi har imamer som leder rena kriminella gäng på flera hundra medlemmar och som utövar egen kontroll och rättskipning vid sidan av polis och domstolar. Exemplet från Göteborg är rapporterat i SvT och flera tunga media. Gängkrigen i Göteborg är utförligt rapporterade. Klanfejderna är en del av den muslimska kulturen med tilltro till klanen snarare än tilltro staten och statens institutioner. Dessa är utförligt beforskade och beskrivna i litteraturen!

Sharialagar kommer att fortsätta att utvecklas och vi löper risken att få en helt egen parallell rättsskipning i dessa områden.

Mord och hot om mord med s.k. hedersrelaterade motiv. Ett stort antal rättsfall med fällande domar visar på detta!

Stenkastning och kravaller mot ”blåljuspersonal” vid utryckningar i diaspora områdena och att polisen – med egna ord – tappat kontrollen över dessa områden. Beskrivet löpande i media!

Bilbränningar som hämnd när polisen ingriper mot den öppna narkotikahandeln i diasporaområdena. Beskrivet löpande i media!

I flera städer har vi moskéer med imamer som predikar en salafistisk våldsbejakande islam som medfört att unga rest som terrorister till daesh/IS. Moskéerna byggda med finansiering från Saudiarabien. Varför denna finansiering? Vad är syftet? Konsekvens kan vi dock svar på; den bidrar till att stärka framväxten och fördjupandet av den muslimska diasporan!

När daesh/IS nu förlorar allt mer av sina territorier så kommer dessa terrorister, torterare, våldtäktsmän och pedofiler tillbaka till våra diaspora områden. De mottags av andra unga muslimer som rockstjärnor och hjältar! Ett mycket litet antal av dem har hanterats av rättsväsendet och dömts till fängelsestraff. Bara i Örebro går flera tiotal – lågt räknat, stort mörkertal – fria på gatorna i Vivalla.

Nu förstår jag invändningarna mot denna lista. Är det verkligen muslimer som gör och gjort allt detta och har de gjort det i islams namn? Svaret är inte helt enkelt. Vi vet att det är muslimska araber som står för den nämnda brottsligheten. Brottsligheten sker i de områden – om än inte exklusivt – som kan karaktäriseras som muslimsk diaspora. Det finns imamer som predikar och försvarar detta. Det är viktigt att det också finns muslimer som tar avstånd från de kriminella delarna men som ingår i den muslimska diaspora kulturen.

Listan på vad som sker i den muslimska diasporan kan göras mycket längre. Det här får räcka, texten är lång nog ändå.

Vad vill jag?

För det första jag vill är att systematiskt och sammanhållet påvisa och beskriva vad som faktiskt sker. Ingen som läser mina texter skall vara okunnig det och vart det kommer att föra oss.

För det andra vill jag varna för den historiskt unika utvecklingen som förstärks och fördjupas vartefter nya muslimska grupper anländer och etablerar sig i Sverige. Det finns prognoser som pekar på att så många som 700 000 nya migranter kan komma till Sverige kommande fem år om alla som kommit nu också tar hit sina anhöriga. Jag ställer mitt hopp till S och M och att de inför regler och lagstiftning som förhindrar att det sker!

För det tredje så ser jag den muslimska diasporan som ett historiskt nytt, långsiktigt och allvarligt hot mot Sverige ekonomiskt (skattefinansierade offentliga kostnader samt kostnader försörjning eftersom sysselsättningsnivåerna pekar att de inte blir lönsamma någonsin) socialt och en krackelerande sammanhållning i ett tidigare mycket kulturellt och befolkningsmässigt homogent Sverige. Den muslimska diasporan introducerar vanor, kulturer och beteenden som varit helt främmande för vår västerländska kultur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: