ANGÅENDE PRESIDENT DONALD TRUMP!

Några reflektioner med anledning av den amerikanska statsvetenskapliga diskursen i litteratur och tidskrifter kring president Trumps presidentskap.
Jag har ingen psykologisk träning och kan inte uttala mig om president Trumps mentala tillstånd. På basis av media rapporteringen – som är oerhört biased i Sverige – kan man väl ändock konstatera att presidenten har en lägre impulskontroll än vad som kan anses vara lämpligt för en president. En överdriven känslighet för kritik från det liberala media etablissemanget ingår uppenbarligen också. President Trump kan inte alls hantera och bemöta CNN:s rapportering, som i och för sig gränsar till förföljelse. I stora delar av det arbetande USA är det dock snarare en merit för president Trump.
En relevant jämförelse – om man vill göra en sådan – är att granska Trumps presidentskap så här långt med president Richard Nixons.
Likheterna är slående! Båda blev valda utanför det liberala Washington etablissemanget. Båda föraktades/föraktas av dessa med deras tunga media i spetsen, CNN, New York Times (NYT) och Washington Post (WP). Det var WP och NYT som tillsammans avslöjade Watergateinbottet i demokraternas högkvarter och som senare i samband med hemliga bandinspelningarna i Vita Huset som president Nixon vägra lämna ut och som medförde hot om impeachment mot president Nixon och medförde Nixons följande frivilliga avgång.
Båda hade nämnda media emot sig. Ingen av dem kunde på ett naturligt och överlagt sätt hantera kritiken. Båda var misstänksamma mot journalister från dessa tidningar (läs t ex säkerhetsrådgivaren/utrikesministern Henry Kissingers memoarer). I rapporter inifrån Vita Huset idag rapporteras om liknande överkänslighet för nämnda och andra media.
Ingen av dem har heller efter utnämning till president kommit att ”omfamnas” av det liberala Washington etablissemanget. Tvärtom i president Trumps fall läcker det till NYT och WP om detaljer som sägs i Vita Huset. Alltid lika fascinerande att läsa i WP vad president Trump sagt i telefonsamtal med t ex Australiens premiärminister, dagen efter samtalet!
President Nixon hade under hela sin ämbetsperiod etablissemanget i Washington emot sig. Nixon försökte hantera det och contra genom att utnämna representanter från ”andra” sidan. Tydligaste exempel är nämnde Kissinger som arbetade för den liberale Nelson Rockefeller som presidentkandidat! Flera exempel kan nämnas.
President Trump agerar på likande sätt. Hans stabschef som nu nämns som ev. efterträdare till Janet Yellen vars mandat går ut i februari är ett exempel. Gary Cohen är mycket kompetent med en bakgrund i Goldman Sachs. Intagen som stabschef trots sin bakgrund som demokrat. &P förutspås rusa om Cohen efterträder Yellen.
Fler paralleller kan anföras men det här får räcka. Återkommer ev. i ämnet vid annat tillfälle!
Glöm inte att president Nixon kommer att go down in history som den president som tillsammans med Henry Kissinger avslutade det kostsamma – i liv och förstörelse – Vietnamkriget, visserligen efter de brutala julbombningarna av Hanoi.
President Nixon åkte till Moskva och öppnade kanalerna till det Sovjetiska ledarskiktet. Men framförallt åkte president Nixon till Kina (efter förarbete av Kissinger) och öppnade kanalerna till Kina som sedan också blev Kinas representant i FN (tidigare hade det varit Formosa-Kina).
Vad president Trump kan komma att åstadkomma står än så länge skrivet i stjärnorna, Hur det ryska spåret kan komma att utvecklas kan jag inte bedöma. Mer kan komma att avslöjas som medför krav på impeachment på president Trump. Stalltips; jag tror idag inte att det kommer att ske.
Jag stödjer president Trumps utträde ur Parisavtalet. Det kan vara början på slutet för klimatbluffen. Jag stödjer också hans förslag om att skrota statliga bidrag till kultursektorn. Det anser jag att vi skulle genomföra också i Sverige. Kulturen skall i likhet med andra branscher klara sig på marknadens villkor. En hel del vänstersmörja skulle då rensas ut!
Oroande är hans syn på frihandelsavtalen men låt oss avvakta och se var dessa frågor landar. Brexit påverkar bedömningen! Muren mot Mexico har redan en 100 mil lång sträckning byggd av GW Bush och B Obama. Sök på nätet efter bilder!
Ännu en gång; jag hade inte röstat på president Trump men inte heller på den genomkorrupta Hillary R Clinton. Det är oerhört glädjande att hon nu är borta ur amerikansk politik för gott. Ett litet plus i kanten till Trump för det!

Ett svar to “ANGÅENDE PRESIDENT DONALD TRUMP!”

 1. lennartwaara Says:

  Göran Wickström Håller med dig i det mesta. Anser också att man bör se över kulturanslag, men är inte lika kategorisk som du. Grunden med att det måste finnas ett behov och en marknad delar jag. Det finns dock kulturella värden som är viktiga att bevara och utveckla och där den s k marknaden inte räcker till. Därför kräver kulturfrågorna en speciell lösning.

  Lennart Waara
  Lennart Waara Om du med kultur menar bevarande av vårt historiska arv i form av museer, kyrkor, slott och andra monument så håller jag med dig. Dessa är inte en del av marknaden. Jag avser att skattepengar inte skall gå till s.k. ”kulturarbetare”!

  Christer Pettersson
  Christer Pettersson ”kulturarbetarna ” ska dessa försvinna eller försörjas enkom av marknaden efter förmåga. Då blir dessa inte mycket att lita på.

  Lennart Waara
  Lennart Waara Jag menar att författare, målar och liknande får producera en kvalitet som är gångbar på marknaden. Vi behöver inte vara oroliga för att en kommande William Shakespeare inte skulle sälja! Det gjorda han redan på 1600talet. Allt för mycket undermålig bekännelselittartur överlever pga/tack vare att vi som skattebetalare försörjer dem! Som konstintresserad åker jag runt och ser massor av konstutställningar, väldigt mycket av det som ställs ut är inte av kvalitet! Den konst som är av hög kvalitet säljer och konstnären kan leva på det! Så bör det vara! Det här var ändock ett stickspår i min essä. Jag lägger därför ner denna tråd för denna gång. Återkommer sannolikt i en annan essä om just det problemet!

  Mats Gunnarsson
  Mats Gunnarsson Menar du allvar med att USA bör lämna Parisavtalet?

  Lennart Waara
  Lennart Waara Det s.k. klimathotet behöver granskas och analyseras betydligt djupare och med andra förtecken och utgångspunkter och av fler forskare än de som nu är valda och hallmärkta utifrån en specifik inställning. Flera av dem som citeras är ju inte heller forskare i det ämne de utalar sig om. Tydligaste exemplet är Rockström som inte alls forskat i de frågor han uttalar sig tvärsäkert om! De har i likhet med politiker blivit propagandister. I sådana lägen blir jag som forskare misstänksam och vill se andra analyser och inte minst kritiska analyser av det som påstås. Det ju det som är vetenskap, en utsaga skall hålla för en kritisk granskning annars är den inte vetenskaplig. Läs t ex Karl Raimund Popper o Mario Bunge m fl! Någon kritisk granskning av klimatpåståendena finns egentligen inte alls. Därför väljer jag till vidare att kalla den för klimatbluffen. Jag hoppas att USAs ståndpunkt kan kommat att utlösa och medföra just en sådan kritisk granskning. Ett kort svar på din direkta fråga. Återkommer i annat sammanhang till en längre granskande essä i ämnet!

  Christer Pettersson
  Christer Pettersson Isberget som lossnade är inte fantasi-något händer trots allt

  Göran Wickström
  Göran Wickström Det har alltid skett med jämna mellanrum.

  Christer Pettersson
  Christer Pettersson Inte av den storleken

  Göran Wickström
  Göran Wickström Jodå.

  Christer Pettersson
  Christer Pettersson När då

  Göran Wickström
  Göran Wickström Christer Pettersson Har inte tid att ta fram källorna nu.Har läst nästan 10 böcker om klimat och hundratals artiklar. Det finns många exempel. Isen över land på Arktis (Grönland) och Antarktis är upp till 3 km tjock och är intakt eller ökar. Det tar tusentals år innan den skulle kunna smälta. Den is som flyter i haven får havsnivån att sjunka om den smälter. Jmf is i ett glas. Att glaciärerna minskar har de alltid gjort. Seriösa forskare tror nu att vi snarare går mot en ny istid. Hur som helst har temperaturen inte stigit med mer än en grad sedan 1880-talet och inte alls de senaste 30 åren förutom två tillfälliga väderfenomen.

  Christer Pettersson
  Christer Pettersson Okay jag ska hålla ögonen öppna

  Lennart Waara
  Lennart Waara Det handlar om orsakerna! Dess har inte analyserats med alternativa förklaringar som ex solens inverkan. Lite enkel regressionsanalys på olika möjliga och sannolika andra förklaringar vore intressant. Är kanske global warming en del av de långa vågornas klimatutveckling helt oberoende av människans utsläpp! Etc etc etc. Klimatpåståendena om global warming har inte varit utsatta för systematiskt kritisk granskning som man t ex gör inom andra vetenskaper. Därför är klimatpåståendena helt enkelt politik inte vetenskap! Granska också hur den s.k klimatpanelen är tillsatt och sammansatt och hur dess medlemmar valts ut, vilka klimatmeriter de har/inte har! De finns så oerhört mycket att granska! ”Something is rotten in the state of Denmark!” För att citera William Shakespeare i Hamlet.

  Göran Wickström
  Göran Wickström Lennart Waara De 97 procent forskarna man talar om byggde på 79 utvalda forskare av en enkät på över 10.000 som endast ca 3.000 svarade på. Hundratals forskare har hoppat av IPCC_:s nätverk p g a de ovetenskapliga rapporterna och över 30.000 vetenskapsmän, varav ca 9.000 med doktorsgrad, har skrivit under en petition som anger att man inte kan styrka att människan påverkar klimatet. Greenpeace grundare har hoppat av därför att man inte är vetenskapliga och många nobelpristagare och seriösa forskare som inte är beroende av ”klimatanslag” avfärdar påståendet att människan påverkar klimatet. Inga uppmätta fakta stödjer det heller utan endast datasimulationer som aldrig visat sig stämma med verkligheten. M a o tidernas bluff!

  Lennart Waara
  Lennart Waara Utmärkt Wickström det var just detta jag avsåg o tänkte återkomma till! Nu har du på ett tydligt sätt tagit upp frågan!

  Lennart Waara

  Mats Gunnarsson
  Mats Gunnarsson Hur motiverar du den kraftigt ökade koldioxidhalten i atmosfären? Som är uppmätt av forskare som är just experter på sånt.

  Göran Wickström
  Göran Wickström Koldioxiden är en nyttig och livsnödvändig gas. De fossila utsläppen svarar för endast 3,6 procent av den totala koldioxiden. Resten kommer från hav, växtlighet mm.

  Lennart Waara
  Lennart Waara Dessutom, biometriska kartor över världen visar att gröna områden ökar i yta på bekostnad av öknar! Vilket är bra! Sker bl a pga av co2! Mer gröna områden i världen absorberar också mer co2!

  Lars Tyskling
  Lars Tyskling Vad gäller klimatavtalet så har det överdrivits i media. En omställning är redan på gång oavsett politiken. Trump kan inte öppna olönsamma och gammalmodiga kolgruvor. Minns du striden om gruvorna i England. Gruvorna lade ner sig själva, liksom vindmöllorna kommer att försvinna. I konservativa Texas frodas solcellerna. Kag tror att solkraft och smart kärnkraft är framtiden vad politikerna än gafflar. Deras framtid är redan gammal. Teknik och vetenskap går inte att stoppa.

  Evert Andersson
  Evert Andersson Man förfasar sig över Trumps uttalanden om ren kolkraft. Han har ju rätt trots att han heter Donald Trump. Kolkraftverk finns både med fruktansvärt skitiga rökutsläpp och renare med partikelfilter. Det är ju inte koldioxiden som är det besvärliga och som ger outhärdlig luft i många storstäder. Klimatavtalet (som mer är en avsiktsförklaring) skulle om alla uppfyller sina löften till 2030 och sedan håller den nivån till år 2100 skulle det ge 0,17 grader C minskad global uppvärmning. Beräknat enligt IPCC:s datormodeller. Nästan allt de anser behöver göras för att klara 2-gradersmålet ligger efter ‘avtalstiden’. Många COP-möten framöver kommer att hållas för att fortsätta prata om saken. Om inte verkligheten avslöjar en annan sanning. Lars har alltså rätt. ‘Avtalets’ betydelse har överdrivits.

  Göran Wickström
  Göran Wickström Se Aktuellt om isberget. Man informerar om att det är en naturlig process som inte ger några stora konsekvenser.

  Christer Pettersson
  Christer Pettersson Ja det låter på sätt och vis betryggande men vi får se tiden an om du har rätt eller fel

  Lennart Waara
  Lennart Waara Det ingen nämner i debatten är det politiska och ekonomiska pris världen betalar idag för klimatbluffen! Statlig styrning och beslut som får de kommunistiska planekonomierna att blekna! Snart sagt vilka åtgärder som helst kan motiveras utifrån global warming! Jag trodde det planekonomiska tänkandet dog med kommunismen! Nu är planekonomin på väg tillbaka via klimatbluffen! Skattepengar läggs på olika former av stöd för allt möjligt med hänvisning till global warming! Forskning i ”ämnet” får oerhörda statliga dvs skattepengar medan en kritisk bild inte får något stöd alls! Har någon räknat på vad allt detta faktiskt kostar i skattepengar och lägre tillväxt! De problem som finns kommer den teknologiska utvecklingen att lösa som den alltid gjort! Redan 1870 förespåddes att kolet skulle ta slut om 20 år! Idag har vi mer kända tillgångar än någonsin! Som vi idag inte behöver! Oljan kommer INTE att ta slut! Fyrtaktsmotorn av Otto typ utvecklas fortfarande efter nästan 140 år! Den blir med hjälp av teknologisk utveckling hållbarare, effektivare, renare, lättare, släpper ut mindre och drar mindre! Elbilar kommer även om deras miljöpåverkan är mångdubbelt värre än bensinbilen i själva tillverkningen! T ex behovet av mängder av de sällsynta jordartsmetallerna!

  Göran Wickström
  Göran Wickström Nu är det frågan om socialistisk, global planekonomi som stöds av ett antal storkapitalister. Att det får allt för stora framgångar beror på att journalister, politiker och allmänhet tror att de ska rädda jorden. Klimatkris och risk för jordens undergång var något man bestämde sig på Rommötet att skrämmas med för att få med sig opinion. Innan dess hade man hotat med att jorden gick mot kallare tider… Jag är för internationellt samarbete på alla plan, inkl miljöfrågor. Men jag kan aldrig acceptera att det bygger på falska uppgifter och manipulation av människor. Det undergräver demokratin och förtroendet för alla former av positiva auktoriteter. Det är att våldföra sig på alla människor! Pengarna man vill omfördela mellan jordens nationer kan man göra öppet och utan manipulation. Bättre att använda pengarna till att ännu snabbare utrota fattigdom, ge människor rent vatten, hjälpa flyktingar och att koncentrera sig på miljöfrågor som människan kan påverka som t ex smog, plaster i haven och kemikalier i livsmedel. Och skulle det nu ändå vara så att vi går mot varmare tider så ska den uppgiften bygga på fakta, inte datorsimulationer. Temperaturen har ökat ca en grad sedan 1880-talet och inte alls under de senaste 30 åren förutom två tillfälliga väderfenomen. Många seriösa forskare menar att vi går mot kallare tider…

  Lennart Waara
  Lennart Waara Instämmer! Vi betalar inte bara ett högt pris socialt, ekonomiskt och politiskt, vi åtgärdar fel saker eller än värre, problem som inte finns! Andra verkliga problem som att hjälpa flyktingar på plats i lägren där pengarna är effektivast och gör mest nytta blir inte adresserade !

  Göran Wickström
  Göran Wickström Förutom felaktiga uppgifter om jordens temperatur och hur många forskare som stödjer klimatlarmen visar man

  • bilder på skorstenar som används för kylning, bl a på kolkraftverk, utomlands och som producerar rök i form av ofarlig vattenånga.

  • bilder på ensamma isbjörnar på isflak när isbjörnarna nu är ca 30.000, dvs dubbelt så många som 1960.

  • artiklar om att havet kommer stiga med upp till 7 meter innan detta seklets utgång när sanningen är att det stiger med 1-2 mm/år. Den is som flyter omkring i haven i Arktis resp Antarktis innebär i själv verket att havet sjunker om den skulle smälta (jämför ett glas med is som smälter.) Den is som kan påverka havsnivån är den som finns över land, som t ex på Grönland, och den är upp till 3 km tjock och är intakt eller ökar som på Antarktis.

  • rubriker om att stormar, tyfoner och översvämningar ökar när de i själva verket minskar. Däremot upplevs de ofta som att de ökar eftersom det rapporteras om det i radio och tv varje timme dygnet runt och att följderna är större i takt med att jordens befolkning ökar.

  • uppgifter om att öknarna ökar när de i själva verket minskar.

  Hur kan journalisterna svälja detta utan att kontrollera de källor som både IPCC och NASA själva producerar och som visar att deras skrämselprogagande är falsk?

  Lennart Waara
  Lennart Waara Ja, funderar mycket på detta för att hitta en rationell förklaring hur det kan fortgå år efter år med politikerna som helt okritiska medlöpare! Ett gammalt råd är: Follow the money! Där kan det finnas ett svar. Vem tjänar på allt detta? Vilka syften tjänar det? Jag tror att du var inne på det i ett tidigare inlägg på denna tråd!

  Göran Wickström
  Göran Wickström Lennart Waara Jag tänker så här: Hitler kunde manipulera ett helt folk. Klimatalarmisterna kan manipulera journalister, politiker och allmänhet över hela världen(inga jämförelser i övrigt). Detta skrämmer mig. Vad blir det nästa gång? Att vi håller på att invaderas av marsmänniskor? Vad händer med förtroendet för journalister och politiker när allt fler upptäcker denna bluff? Och återigen; Om det nu mot all förmodan är så att vi går mot ett varmare klimat som innebär jordens undergång, så vill jag att den informationen bygger på fakta och inte på Johan Rockströms domedagsprofetior. Han har inte utsetts till professor på vetenskaplig grund utan på politisk och är biolog, inte klimatforskare. Hur kan han få stå oemotsagd utan att seriösa klimatforskare får göra sin röst hörd i riksdagen och i DN, SVD, DI, SVT och SR? Har läst hans bok och ytterligare ca 10 böcker om klimatet. Hans bok är full med spekulationer, överdrifter, manipulationer och påståenden utan faktakällor! Jag har själv och tillsammans med andra skrivit flera debattartiklar i Na om detta med angivande av källor för uppmätta fakta som IPCC och NASA själva producerat (!).

  Lennart Waara
  Lennart Waara Förtroendet minskar för media o journalister! Se Sverige där rapporteringen kring flyktingkrisen varit så vinklad och missvisande med förtiganden och rena felaktigheter/lögner att förtroendet för media i den frågan är mycket låg enligt senaste undersökning från SOM institutet! Så kommer det att också att gå med global warming/klimatbluffen! Frågan är hur mycket skada som måste ske innan! Detta ser ju inte vanligt folk lika lätt! Flyktingkrisen syns och märks i varje litet samhälle i hela Sverige! Det arbetande folket har den helt inpå sig! Den mediala bilden krackelerar redan nu! Med klimatbluffen kommer det sannolikt att ta lägre tid innan falsarierna blir tydliga för var och en! Just nu är vi ett mindre antal som ropar i öknen! But, Göran, we have to keep up the good work!

  Göran Wickström
  Göran Wickström Lennart Waara Göran Wickström Na och många landsortstidningar ska ändå berömmas för att man på sina debattsidor låter andra än klimatalarmisterna komma till tals. Na producerar dock i sin okunskap bilder på skorstenar som visar ofarlig vattenånga, hade en reporter som påstod att översvämningar i Hallsberg berodde på havsnivåförändringar och en fullständigt okunnig krönikör vad gäller klimatfrågor i form av operasångarskan Malena Erman som flera gånger fått publicera fullständigt felaktiga uppgifter om klimatet. Här en av flera debattartiklar av vetenskapsmän som Na tagit in och som jag ändå högaktar tidningen för eftersom det hittills varit omöjligt i storstadsmedierna och SVT.

  Lennart Waara
  Lennart Waara Ja den läste jag o publicerade vidare på FB! Hoppet lever ändock Göran! Sprickorna i muren vidgas sakta och till och med den omöjliga ”antifascistiska muren” föll ju till sist för 28 år sedan! Whooeee…. Och med den stora delar av de kommunistiska folkfängelserna! Inget byggt på falska premisser och lögner överlever i det långa loppet!

  Evert Andersson
  Evert Andersson Lennart Waara Där tror jag Du är rätt på’t. Koldioxiden är en underbar gåva för politikernas lust att beskatta. Kan man få folket att ropa på att politikerna måste göra något är det ju kraftfullt att beskatta fossilanvändning. Man slipper också att korten synas. Den påstådda nyttan ligger ju långt fram i tiden. Kris och katastrof säljer bättre än lugnande tongångar. Media hänger på. Alla forskare behöver anslag. Kan man på något sätt få med klimatet i projektbeskrivningen är pengarna i stort sett hemma. Sist men inte minst – The Green Climate Fund. 100 miljarder USD / år att förvaltas av det omutbara FN. Fler nationer räknar säkert med att ta emot pengar från fonden än vi som ska betala. Sverige, föregångslandet lovar mest per capita. Så det kan vara givande att följa pengarna när man vill förstå detta!
  GillaVisa fler reaktioner · Svara · 2 · 39 min · Har redigerats

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: