STEFAN LÖFVENS SOCIALDEMOKRATISKA REGERING VILL DRIVA IGENOM EN TOTALITÄR PANDEMILAG

Den lag som Stefan Löfvens och hans regering föreslår och vill driva igenom under stor brådska har tydliga totalitära statssocialistiska inslag.

S/MP regeringen vill styra landet med dekret med kraftiga inskränkningar i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Det är helt enkelt ett oerhört upprörande förslag ur demokratisk, grundlagsmässig och folkrättslig synpunkt.

JO, som är en av remissinstanserna kritiserar också lagförslaget som alltför ingripande i demokratin.

JO kritiserar lagförslaget och avstyrker att förslaget föreläggs riksdagen för godkännande nuvarande form. Förslaget är alltför långtgående och demokratiskt bristfälligt.

Förslaget innehåller långtgående maktbefogenheter som regeringen vill ha med Wuhan- viruset som ursäkt. Det saknas bland annat kontrollfunktioner för att säkerställa att befogenheterna inte missbrukas.

JO kritiserar att Löfven-regeringen får ett tidsmässigt långtgående mandat att styra landet med dekret när man begär att lagen ska gälla i ett helt år. JO kritiserar också att det saknas möjligheter för den som drabbas av regeringens åtgärder att överklaga fattade beslut. Sverige behöver en författningsdomstol som kan hindra en totalitär regering att lägga fram förslag av föreliggande typ.

”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” fastslår chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning.

JÖK-regeringen försöker vidare skaffa sig lagliga befogenheter att stänga ner företag, kollektivtrafik och fritidsverksamheter. Stefan Löfven och regeringen vill ha mandat att bestämma och begränsa hur många svenskar som samtidigt får vistas i parker, på torg och andra offentliga platser som också kan stängas. Allmänna platser kommer således att kontrolleras och begränsas på ett hårdare sätt än idag.

Det innebär att staten ska ha mandat att kontrollera det offentliga rummet och bestämma hur många besökare en butik får ta emot eller vad denna butik ska ha för öppettider – utan att företagaren själv får vara med och avgöra detta.

Lagförslaget öppnar för möjligheten att införa lokala regelverk i olika delar av Sverige, där Länsstyrelsen i en region får mandat till hårdare repression än i grannregionen.

Detta förslag till statssocialistiskt maktövertagande måste vi alla bevaka och kritisera och demonstrera emot innan det är för sent. När förslaget väl är på plats sitter vi i skiten!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: