MORA STENAR

INLEDNING.

I min och sonens pågående odyssé i Uppland till historiska platser från bronsålder, stenålder och äldre medeltid har turen nu kommit till Mora stenar.

I min ungdom trodde jag att Mora stenar låg i Mora och var ett stenmonument över Gustav Vasa. Så fel jag hade. Jag var till och med till Mora och letade efter Mora stenar. Några sådana fanns inte. Däremot finns ett stenmonument vid Rättviks kyrka över Gustav Vasa.

Nu till det verkliga Mora stenar någon mil SO om Uppsala. Mora stenar är centrala i svensk medeltidshistoria eftersom kungar under en lång period valdes och kröntes på Mora stenar. Sedan bekräftades valet i de olika landsdelarna under kungens kommande Eriksgata.

MORA STEN

1L8A4157

Denna flata stenhäll är med viss sannolikhet den stenhäll på vilken ett stort antal kungaval och kröningar hållits.                                                                                                                                   

Mora sten och Mora stenar låg på Mora äng i byn Morby i Lagga socken omkring en och en halv mil sydost om Gamla Uppsala. Med Mora sten och Mora stenar (minnesstenarnaavses helt olika stenar.  Mora sten var en stor flat stenhäll på vilken kungaval hölls. Mora stenar var en samling minnesstenar över tidigare kungaval stående runt stenhällen.  

Vid Mora sten hölls Mora ting, där kungarna valdes och hyllades av fria män. Samtida beskrivningar av kungaval finns först från 1200-talet, men det finns anledning att antaga att traditionen går långt tillbaka i tiden

I den äldre Västgötalagen stod: ”Sveär egho konong at taka ok sva vräkä”. Folket i meningen fria män hade alltså rätt att utse kung och avsätta honom om han inte skötte sig.

Upplandslagen (1296) skriver ”Då skall de tre folklanden, det är Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland, först taga konung.”  Södermannalagen tillade orden ”på Mora”. Valet blev sedan stadfäst genom att först Upplands lagman och därefter de andra lagmännen i riket, en efter en, dömde den nye kungen till hans värdighet, vilket skedde när han red Eriksgatan.

Kungar som enligt historiska belägg valts på Mora äng (val av kung vi Mora äng är dock sannolikt äldre):

  1. Magnus Ladulås, vald 22 juli1275, den förste kung som det finns historiska belägg för att han valts på Mora äng
  2. Magnus Eriksson, vald 8 juli1319
  3. Håkan Magnusson, vald i februari 1362
  4. Albrekt av Mecklenburg, vald 15 februari1364
  5. Erik av Pommern, vald 23 juli1396
  6. Kristofer av Bayern, vald i september 1441
  7. Karl Knutsson (Bonde), vald 20 juni och hyllad 28 juni 1448
  8. Kristian I, vald 23 juni och hyllad 2 juli 1457

Monumentet Mora sten försvann från den ursprungliga placeringen omkring år 1515. Det finns spekulationer om att Sten Sture den yngre flyttade den för att förhindra att den danske kungen krönte sig till kung av Sverige. Gustav Vasa och Johan III lär enligt andra spekulationer bägge ha försökt återställa platsen men utan framgång. En tredje spekulation går ut på att Gustav Vasa bidragit till att stenen försvann, då han eftersträvade kunglig arvsrätt, istället för genom kungaval. Vad som är fakta och sanning i dessa spekulationer kan inte med säkerhet fastställas.

En dryg kilometer sydost om huset med Mora stenar finns ute på en åker ett stort platt stenblock som hävdats vara är den ursprungliga Mora sten. Detta kan naturligtvis inte beläggas idag. Läge, placering i landskapet och utseende bidrar till bedömningen att teorin har en hygglig sannolikhet för sig.

Mora äng låg längs Långhundraleden, vattenvägen till Uppsala på gränsen mellan Attundaland och Tiundaland. Även från folklandet Fjädrundaland, var det i äldre tid lätt att ta sig sjöledes till Mora äng.  Undersökningar har påvisat en minst 145 meter lång pålrad, troligen resterna efter en forntida brygga, parallell med den gamla landsvägen som passerar Mora äng.

Mora betyder förresten sankmark, sumpområde och syftar på en sumpig äng på tidigare sjöbotten, Mora äng.

MORA STENAR – MINNESSTENARNA

1L8A4117

Minnesstenar över faktiska kungaval. Dessa stod uppresta runt den flata stenhäll på vilken valen och kröningen skedde.

Invid Mora sten restes vartefter ett antal andra stenar med inskrifter som påminde om tidigare kungaval, kallade Mora stenar. När en kung hade valts placerades en mindre sten, en minnessten, på den större Mora sten under regeringstiden. När en ny kung sedan valts placerades minnesstenen vid sidan av Mora sten. Några av minnesstenarna finns kvar och förvaras i dag i byggnaden som visas på bilden nedan. Ett av fragmenten är känt som stenen Tre Kronor eftersom det är ett av de tidigaste kända exemplen på användande av Tre kronor som svensk rikssymbol. Fragmentet är en del av minnesstenen från valet av Albrekt av Mecklenburg.

NUVARANDE FÖRVARING AV MORA STENAR

1L8A4125

Minnesstenarna – Mora stenar– från de medeltida kungavalen som hörde till stenhällen finns delvis bevarade och förvaras idag i ett hus vid Mora äng.  Huset ligger vid Östunavägen och är lätt att hitta. Mora sten syns tydligt från Östunavägen på en sädesåker ca 1,6 km söder om byggnaden.

Byggnaden har ritats av Carl Wijnbladh och uppfördes 1770. Mora stenar är idag ett statligt byggnadsminne.

Källor: Wikipedia samt Äldre Västgötalagen och Upplandslagen

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: