BRONSÅLDERN OCH MEDELTIDEN MÖTER OSS VID BJÖRKSTA KYRKA I UPPLAND.

Hällristningar från bronsålder

Bilden på hällristningarna från bronsåldern är tagen vid Björksta kyrka i Uppland.

Hällristningen på bilden innehåller bland annat bilder på en vagn och båtar med besättning. Vagnen kan vara en vagn som en av den tidens Gudar kom åkande i. Båtar med besättning är mycket vanliga på hällristningar i Uppland. Naturligtvis sammanhängande med att stora delar av dagens Uppland då låg under vatten och människorna färdas – också långväga – på vattnet och levde av fiske men också odlingar på öarna. Arkeologiska fynd bekräftar både kontakter på långa avstånd och hur man levde. Ofta tre generationer i ett långhus med både odlingar av olika sädesslag och med mindre djurhållning.

Vagnen och skålgropar tyder på att den lilla ön, numera en liten kulle, varit en helig plats i många tusen år. Skålgropar tyder på att man på platsen offrat till någon högre makt redan för 4000 tusen år sedan. Bronsåldersperioden avlöstes av järnåldern och vikingatiden då vi var ASA-troende. Med stor sannolikhet har här varit en offerplats (kanske någon form av byggnad) för offer till Oden, Tor, Frej eller någon av den andra ASA Gudarna. Som så ofta i historien kom efter kristnandet kring 800/900-talen en kristen kyrka att uppföras på den gamla offerplatsen. De första kyrkorna var träkyrkor som så småningom ersattes av stenkyrkor.

Det betyder att denna plats varit HELIG för människorna i trakten i fyra tusen år! Det är rent magiskt att stå här och inse det.

Där vi har fötterna när vi tar bilderna gick vattenlinjen när hällristningarna gjordes. Den lilla kulle som kyrkan står på var en liten ö på bronsåldern (1800 – 800 f.Kr.). Det var en tid av Global warming. Mälardalen hade ett Medelhavsklimat. Det som på bilderna är barrskog idag var på den tiden ädellövträd. Sedan dess har människorna i Norden genomlevt flera perioder av Climate change. En av de mer kända är en period under 1600-talet då det var så kallt att Bälten frös igen på vintrarna. De som kan sin nordiska historia vet vilken effekt det haft på svensk-dansk historia.De är väl vi som passerat 65 år och gått i en kunskapsskola innan Olof Palme startade förstörelseverket som fullbordades av Göran Persson.

IMG_1950

På bilden ser vi hällristningar vid Berga i Uppland. En båt med fyra mans besättning och några skålgropar syns tydligt. Här har man offrat till någon variant av högre makt för fiskelycka, välgång, barnafödsel, skydd mot olyckor, god jaktlycka, god skörd etc. På andra hällristningar i området ser vi de ofta på hällristningar förekommande fotavtrycken. Kanske – en spekulation av oss – den tidens form av ”tags”. Jag var här och har lämnat mitt märke synligt ännu fyra tusen år senare för oss. Hur många av dagens ”tags” finns kvar om fyra tusen år?

I bakgrunden syns den lilla kullen med Björksta kyrka som också har hällristningar från bronsålder.

Det som är odlingsmark var på den tiden vatten. All grön yta bör ni tänka er som blå vattenspeglingar och granskogen i bakgrunden var på den tiden ädellövskog med mycket vilt, liksom också vattnen var mycket fiskrika. Det vet man av arkeologiska fynd från bronsåldersplatser.

Berga ka

Björksta kyrka är en medeltidskyrka. De äldsta stenmurade delarna är från 1200-talet. Sedan byggdes kyrkan på under de följande två hundra åren så att den vid 1400-talets slut (när Albertus Pictor vandrade runt i dessa trakter och målade kyrkorna invändigt med bibliska motiv) hade den den utformning och utsträckning den har idag. Björksta kyrka är för att vara en lantlig medeltidskyrka av mycket stora dimensioner. Om man beaktar de dagsverken som bönder och hantverkare lade ner på byggandet under 200 år och byggnadsmaterial i form av sten, tegel, murbruk, timmer och annat som åtgick så kan vi ekonom-historiskt dra slutsatsen att detta varit en bördig och välbärgad byggd under tidig medeltid. Denna kyrka konkurrerar väl och liknar också delvis Uppsala Trefaldighetskyrka (beläggen strax söder om Uppsala domkyrka).

Tornspiran är från 1800-talet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: